Έλλη Τασιά

10 Jul, 2020

Τα Είδη του Παιχνιδιού !!!

✅ Έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες που κατηγοριοποιούν το παιχνίδι των παιδιών σύμφωνα με διάφορα χαρακτηριστικά (όπως τα αναπτυξιακά ορόσημα ή η κοινωνική αλληλεπίδραση). ✅ Σημαντική συμβολή σε αυτή την προσπάθεια ήταν η θεωρία του Jean Piaget και του Vygotsky. ➡️ Στον παρακάτω πίνακα που μετέφρασα υπάρχουν τα διάφορα είδη παιχνιδιού απο διαφορετικές ταξινομήσεις. ➡️ Είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας πως καθώς η φύση του παιχνιδιού είναι πολύπλευρη, ένα παιδί ταυτόχρονα μπορεί να πραγματοποιεί παραπάνω από ένα είδος παιχνιδιού, δηλαδή συνδυαστικά. Επιπλέον, τα περισσότερα παιδιά δείχνουν τις προσωπικές τους προτιμήσεις σε κάποια είδη παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό να τα παροτρύνουμε να δοκιμάσουν τα διαφορετικά ειδή, γιατί οι διαφορετικές εμπειρίες μέσω του παιχνιδιού, συμβάλλουν στη μάθηση και την ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων. Πηγή: Έλλη Τασιά - Λογοθεραπεία
Ακολουθήστε μας

@ 2020 KIDSPROJECT. All rights reserved. Όροι και προϋποθέσεις.