Ευθυμιάδου Ολυμπιάννα

4 Aug, 2020

Πού μπαίνει το κάθε προϊόν ?

💡 ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΩ 💡 Τομείς που μπορούμε να δουλέψουμε μέσα από τη συγκεκριμένη δρραστηριότητα: 🔷 Κατονομασία 🔷 Λεξιλόγιο 🔷 Παρατήρηση 🔷 Κριτική Σκέψη 🔷 Διαφοροποίηση 🔷 Κατανόηση 🔷 Αντίληψη 🔷 Περιγραφικός Λόγος 🔷 Σύνταξη Λογοθεραπεία Ευθυμιάδου Ολυμπιάννα
Ακολουθήστε μας

@ 2020 KIDSPROJECT. All rights reserved. Όροι και προϋποθέσεις.