Ευτυχία Τάνη

2 Nov, 2020

Οργάνωση μελέτης

Μία από τις σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και παιδιά τυπικής ανάπτυξης γενικότερα είναι η οργάνωση. Η δυσκολία αυτή επηρεάζει με τη σειρά της τη διαχείριση του χρόνου, τη μελέτη και τελικά την ίδια τη μάθηση.

Ένα οργανόγραμμα μελέτης λοιπόν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, αφού δίνει μία σαφή εικόνα για τα καθήκοντα που ακολουθούν, βοηθά στη διαχείριση του χρόνου και στη συγκέντρωση στα συγκεκριμένα έργα.

Κατεβάστε το παρακάτω αρχείο και βοηθήστε το δικό σας παιδί ή αν είστε εκπαιδευτικός το παιδί που παρουσιάζει οργανωτικές δυσκολίες στην τάξη, ώστε να οργανωθεί και να μειωθεί το άγχος που αντιμετωπίζει!

Για να κατεβάσετε την εικόνα πατήστε: ΕΔΩ

 

Πηγή: Ευτυχία Τάνη - Εξειδικευμένα προγράμματα μαθησιακής υποστήριξης

Ακολουθήστε μας

@ 2020 KIDSPROJECT. All rights reserved. Όροι και προϋποθέσεις.