Συντακτική ομάδα kidsproject.gr

14 Jan, 2021

Προτάσεις & Υλικό για Γλωσσικές Δραστηριότητες με θέμα τον Χειμώνα

Μία εξαιρετική πρόταση για την ενότητα του χειμώνα που μπορεί να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς νηπιαγωγείου και πρώτης τάξης δημοτικού.

Το αλφαβητάρι του Χειμώνα μπορεί να ακολουθήσει μετά από μια συζήτηση σχετικά με τον χειμώνα και ενδεχομένως τη δημιουργία ενός ιστογράμματος με τις σκέψεις και τις ιδέες των παιδιών. Επίσης, δεν είναι ανάγκη να περιοριστεί στις λέξεις που έχουμε ήδη σκεφτεί, αλλά να εμπλουτιστεί από τις λέξεις που θα σκεφτούν τα παιδιά.

Η συμπλήρωσή του μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπου, ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών μας και τους μαθησιακούς στόχους που θέτουμε.

Επιπλέον, για κάθε εικόνα – λέξη είναι σκόπιμο να γίνεται σχετική αναφορά στο πώς συνδέεται με τον χειμώνα.

 

1) Βρες και κόλλησε την κατάλληλη λέξη.

Για κάθε εικόνα που έχει το αλφαβητάρι, τα παιδιά καλούνται να βρουν την αντίστοιχη λέξη (εστιάζοντας στο αρχικό γράμμα) και να την κολλήσουν δίπλα της.

Η επιλογή του γράμματος μπορεί να γίνει και με χρήση τροχού τύχης. Για να παίξετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

2) Κόλλησε την εικόνα στη σωστή θέση.

Τα παιδιά επιλέγουν διαδοχικά μιια εικόνα και αφού κατονομάσουν αυτό που απεικονίζει, καλούνται να πουν πώς συνδέεται με τον χειμώνα. Στη συνέχεια, αναζητούν την αντίστοιχη λέξη στο εικονόλεξο ( εστιάζοντας στο αρχικό γράμμα) και την κολλάνε δίπλα της.

https://aws.kidsproject.gr/api/s3/uploads/images/image_generics/elena/artha/χειμωνας/1.jpg

https://aws.kidsproject.gr/api/s3/uploads/images/image_generics/elena/artha/χειμωνας/1.jpg

3) Συμπλήρωσε τις λέξεις στο εικονόλεξο.

Τα παιδιά γράφουν φωνημικά (μπορούν να αξιοποιήσουν βοηθητικά και σχετικό πίνακα αναφοράς με γράμματα) την αντίστοιχη λέξη δίπλα σε κάθε εικόνα.

Μετά τη συμπλήρωσή του το αλφαβητάρι μπορεί να αναρτηθεί στη γωνιά της γραφής για ελεύθερη χρήση από τα παιδιά.

Το εικονόλεξο του Χειμώνα

Πρόκειται για φύλλο εργασίας με 2  επίπεδα δυσκολίας, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ικανότητες κάθε παιδιού.

https://aws.kidsproject.gr/api/s3/uploads/images/image_generics/elena/artha/χειμωνας/1.jpg

Μάντεψε τι είναι

Στόχος του παιχνιδιού είναι η καλλιέργεια του περιγραφικού λόγου και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου. Χρησιμοποιώντας καρτέλες με εικόνες σχετικές με τον χειμώνα, μπορούμε να παίξουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι με 3 τρόπους:

1) 1 παιδί επιλέγει μία εικόνα χωρίς να τη δουν τα υπόλοιπα, την περιγράφει και όποιο παιδί τη βρει, παίρνει τη θέση του και το παιχνίδι συνεχίζεται...

2) 1 παιδί επιλέγει μία εικόνα χωρίς να τη δουν τα υπόλοιπα και τα παιδιά του κάνουν ερωτήσεις με σκοπό να βρουν τι απεικονίζει (είναι φρούτο; Τι χρώμα έχει; Το φοράμε;  Κτλ). Όποιο παιδί κερδίσει παίρνει τη θέση του κι επιλέγει νέα κάρτα.

3) 1 παιδί φοράει ένα στεφανάκι στο κεφάλι κι εμείς χωρίς να βλέπει τοποθετούμε μια καρτέλα. Τα υπόλοιπα παιδιά την περιγράφουν μέχρι να τη βρει. Μπορούμε να χρησιμοπιήσουμε μια κλεψύδρα ή να ορίσουμε συγκεκριμένο χρόνο και να μετρήσουμε πόσες κάρτες κερδίζει κάθε παιδί στον χρόνο αυτό.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι μπορεί να αξιοποιηθεί και ως ανατροφοδότηση όσων έμαθαν τα παιδιά για τον χειμώνα.

Οι καρτέλες του παιχνιδιού μπορούν να αξιοποιηθούν και στη γωνιά της γραφής και σε άλλα παιχνίδια.

https://aws.kidsproject.gr/api/s3/uploads/images/image_generics/elena/artha/χειμωνας/1.jpg

Πηγή: nipiagogosgiapanta.blogspot.com

 

 
Ακολουθήστε μας

@ 2020 KIDSPROJECT. All rights reserved. Όροι και προϋποθέσεις.