Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο σχολικό έτος 2021-2022

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ-ΡΙΖΑ | ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιστότοπος

Σεμινάριο για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια το σχολικό έτος 2021 2022.

Ποιες είναι οι κατευθύνσεις. Επιστημονικά Πεδία. Ποια μαθήματα εξετάζονται σε κάθε κατεύθυνση. Ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συντελεστές βαρύτητας. Συμπλήρωση μηχανογραφικών.

 Η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ο κύριος στόχος των μαθητών της τελευταίας τάξης του Λυκείου. Η ενημέρωση για το εκπαιδευτικό σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια και οι αλλαγές που υπάρχουν σε σχέση με πέρυσι, είναι το αντικείμενο του συγκεκριμένου σεμιναρίου. Μετά την παρακολούθησή του, θα έχουν γίνει κατανοητοί οι κύριοι άξονες του τρέχοντος εξεταστικού συστήματος και θα αποκτήσουν οι υποψήφιοι χρήσιμες πληροφορίες, που θα τους βοηθήσουν στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων τους.    

Τα θέματα στα οποία θα γίνει αναφορά είναι:

  • Ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, των μαθητών που φοιτούν στην Γ΄ Λυκείου το σχολικό έτος 2021-2022.
  • Οι Ομάδες Προσανατολισμού, τα μαθήματα που τις αποτελούν. Ανάλογα την Ομάδα Προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής, από ποιο Επιστημονικό Πεδίο μπορεί να επιλέξει σχολές και ποια είδη σχολών υπάρχουν στο κάθε Επιστημονικό πεδίο.    
  • Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις τελικές εξετάσεις, Απολυτήριες και Πανελλαδικές.
  • Ο Συντελεστής Βαρύτητας, πως και από ποιον ορίζεται και ποιος ο ρόλος του. Επίσης, με ποιον τρόπο γίνεται ο υπολογισμός των μορίων των υποψηφίων και πως επηρεάζει τον αριθμό των μορίων ο Συντελεστή Βαρύτητας.
  • Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) για κάθε τμήμα, ο καθορισμός της και οι περιορισμοί που δημιουργεί στις επιλογές των υποψηφίων.
  • Επίσης, αναλύεται ο νέος τρόπο συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων, μέσω των οποίων οι μαθητές δηλώνουν τις σχολές που επιθυμούν να εισαχθούν. Ο αριθμός τους, οι επιλογές που παρέχουν στους υποψηφίους, καθώς και η περίοδος κατά την οποία γίνεται η κατάθεσή τους.

      Η γνώση των παραπάνω θεμάτων, παρέχει πληροφορίες για το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται η προσπάθεια των μαθητών για την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συμβάλει στο να αποφευχθούν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεςι και τα σεμινάρια του Φροντιστηρίου ΡΙΖΑ-ΝΟΜΙΚΟΥ πατήστε στην εικόνα

Sunday 14 November - Monday 29 November

Επικοινωνία

Άνοιγμα Χάρτη
Ακολουθήστε μας

@ 2020 KIDSPROJECT. All rights reserved. Όροι και προϋποθέσεις.