Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Επιχειρηματικές Ικανότητες Fashion Enterpreneurs

CATWALK

Ιστότοπος

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα επικεντρώνεται στην παροχή συγκεκριμένων γνώσεων και λειτουργεί εξετασιοκεντρικά, παραμελώντας την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και του καινοτόμου τρόπου σκέψης των μαθητών και των μαθητριών. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την ανάπτυξη Επιχειρηματικής Ικανότητας. Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στις Επιχειρηματικές Ικανότητες: Fashion Entrepreneurs» είναι το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που στηρίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επιχειρηματικότητας. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να καλλιεργήσουν τις επιχειρηματικές ικανότητες ή εναλλακτικά «δεξιότητες ζωής», οι οποίες αφορούν στην ίδρυση μιας επιχείρησης, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτήν και επεκτείνονται για να συμπεριλαμβάνουν ένα πλήθος επιμέρους γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις σχολικές τους γνώσεις και να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στο ρευστό κόσμο της εργασίας και της καθημερινότητας τους, μέσα από την καλλιέργεια των επιχειρηματικών ικανοτήτων. Σε ποιους απευθύνεται; Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και σε εφήβους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιχειρηματικές γνώσεις και δεξιότητες με εφαρμογή στο χώρο της Μόδας. Οι μαθητές/τριες θα συμμετάσχουν σε βιωματικές δραστηριότητες, θα εμπλακούν σε διαδραστικές τεχνικές και ασκήσεις, και θα λάβουν μέρος σε πρακτικά εργαστήρια με στόχο την καλλιέργεια επιχειρηματικών ικανοτήτων και των συστατικών μερών της, όπως αυτά αποτυπώνονται ακολούθως. Ενδεικτικά Περιεχόμενα Βιωματικής Μάθησης και εκπαίδευσης · Εντοπισμός ευκαιριών και εκτίμηση/αξιολόγηση ιδεών · Δημιουργικότητα και όραμα · Ηθική και βιώσιμη σκέψη · Αυτογνωσία και αυτο-αποτελεσματικότητα · Ανάληψη πρωτοβουλίας, κίνητρα και επιμονή · Κινητοποίηση πόρων (υλικών, χρονικών και ανθρώπινων) · Χρηματοοικονομικός και οικονομικός γραμματισμός · Κινητοποίηση άλλων και συνεργασία · Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση · Διαχείριση της αβεβαιότητας, της ασάφειας και του κινδύνου · Ιστορίας τέχνης, στο ελεύθερο/γραμμικό σχέδιο και σχέδιο μόδας · Ανακύκλωση και κυκλική οικονομία · Υφασματολογία, ιστορία του κουστουμιού και ενδύματος · Πρακτικά εργαστήρια κατασκευής (πατρόν, ραπτικής). Πληροφορίες συμμετοχής Το πρόγραμμα διαρκεί 2 εβδομάδες και θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τις 22/06/2021 έως τις 03/07/2021, καθημερινά 9.30-14.30. Όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται στα 220 ευρώ και μπορεί να εξοφληθεί σε δύο δόσεις. Στοιχεία κατάθεσης χρημάτων: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός Λογαριασμού: 5202-014396-560 IBAN: GR52 0172 2020 0052 0201 4396 560 Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αιτιολογία «(ονοματεπώνυμο παιδιού) στο FE» Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2310891908 & 2310891138 ή / και στο email: [email protected]

Tuesday 22 June - Saturday 03 July9:30 - 14:30

Άνοιγμα Χάρτη
Ακολουθήστε μας

@ 2020 KIDSPROJECT. All rights reserved. Όροι και προϋποθέσεις.