Κλείσιμο
event logo

Μαθηματικές Δεξιότητες

Περιγραφή

Διοργανωτής

Επικοινωνία

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ομιλητές:

Ηλιοπούλου Μάρθα

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

Ζάβρα Νίκη

Φιλόλογος/Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Επιμελήτρια/Συγγραφέας

Σκοπός: υιοθέτηση πρακτικών ενίσχυσης των βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων

Στόχοι:

 • Επίπεδο γνώσεων: βαθύτερη κατανόηση της δυσαριθμησίας
 • Επίπεδο ικανοτήτων: εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης των μαθηματικών δεξιοτήτων
 • Επίπεδο στάσεων: διαφορετική προσέγγιση παρεμβάσεων ανάλογα με το μαθηματικό προφίλ του κάθε μαθητή

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο «Μαθηματικές Δεξιότητες» απευθύνεται σε:

 • Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας
 • Παιδαγωγούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Ψυχολόγους
 • Γονείς
 • Φοιτητές παιδαγωγικών και φιλοσοφικών σχολών
 • Φοιτητές λογοθεραπευτικών και εργοθεραπευτικών σχολών
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να ενισχύσει τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο σεμινάριο «Μαθηματικές Δεξιότητες» θα αναλυθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Θεωρητικό υπόβαθρο δυσκολιών στα μαθηματικά – δυσαριθμησία
 2. Κατανόηση βασικών αρχών μέτρησης και ανάγνωσης αριθμών
 3. Παράγοντες που εμπλέκονται στη μάθηση και στην επίδοση των μαθηματικών
 4. Κατηγοριοποίηση μαθηματικών δεξιοτήτων/δυσκολιών
 5. Τρόποι αξιολόγησης μαθηματικού προφίλ
 6. Τεχνικές διδασκαλίας μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών
 7. Προσέγγιση των μαθητών και ανάδειξη των ικανοτήτων τους με ρεαλιστικά προβλήματα 
 8. Αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας
 9. Μελέτες περίπτωσης – εξαγωγή συμπερασμάτων
 10. Συζήτηση και συμβουλευτική για την ενίσχυση των μαθηματικών δεξιοτήτων

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Επιμορφωτικό υλικό
 • E-book [Επίλυση Προβλημάτων] 
 • Λογότυπο πιστοποίησης με τη μεθοδολογία my-book.gr

✔ Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • PC / laptop / tablet
 • Σύνδεση internet
 • Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (ηχεία, μικρόφωνο, κάμερα)

Οι παροχές του σεμιναρίου θα σταλούν μετά την επιτυχή παρακολούθησή του. 

Περισσότερα

Ημερομηνίες

Tue 07/02
22:00
Μαθηματικές Δεξιότητες - Ασύγχρονη Παρακολούθηση
Online Διαδικτυακά
από 40,00 €