Κλείσιμο
event logo

Ορθογραφική Ικανότητα - Ασύγχρονη Παρακολούθηση

Περιγραφή

Διοργανωτής

Επικοινωνία

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ομιλητές:

Ηλιοπούλου Μάρθα

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

Ζάβρα Νίκη

Φιλόλογος/Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Επιμελήτρια/Συγγραφέας

Σκοπός: ενίσχυση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων κατάκτησης της ορθογραφικής ικανότητας

Στόχοι:

 • Επίπεδο γνώσεων: βαθύτερη κατανόηση της δυσορθογραφίας
 • Επίπεδο ικανοτήτων: εφαρμογή κατάλληλων ορθογραφικών παρεμβάσεων
 • Επίπεδο στάσεων: καλύτερη αντίληψη στρατηγικών για τη μεθοδική και οργανωμένη διδασκαλία της ορθογραφίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

 • Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας
 •  Παιδαγωγούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Ψυχολόγους
 • Γονείς
 • Φοιτητές παιδαγωγικών και φιλοσοφικών σχολών
 • Φοιτητές λογοθεραπευτικών και εργοθεραπευτικών σχολών
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να ενισχύσει τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και μοντέλα ανάπτυξης της ορθογραφικής ικανότητας
 2. Παράγοντες που επηρεάζουν την ορθογραφική ικανότητα
 3. Ταξινόμηση ορθογραφικών λαθών σε κατηγορίες
 4. Στρατηγικές ορθογραφημένης γραφής
 5. Αξιολόγηση ορθογραφικής ικανότητας
 6. Διδακτικές προσεγγίσεις της ορθογραφίας
 7. Τρόποι εξάσκησης στην ορθογραφία
 8. Τεστ αξιολόγησης ορθογραφίας λέξεων - συλλαβών
 9. Μελέτες περίπτωσης – εξαγωγή συμπερασμάτων
 10. Συζήτηση και συμβουλευτική για τη βελτίωση της ορθογραφικής ικανότητας

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Επιμορφωτικό υλικό
 • E-book [Δεξιότητες Γραφής] 
 • Λογότυπο πιστοποίησης με τη μεθοδολογία my-book.gr

✔ Προϋποθέσεις συμμετοχής:

- PC / laptop / tablet

- Σύνδεση internet

- Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (ηχεία, μικρόφωνο, κάμερα)

Οι παροχές του σεμιναρίου θα σταλούν μετά την επιτυχή παρακολούθησή του. 

 

Περισσότερα

Ημερομηνίες

Tue 07/02
22:00
Ορθογραφική Ικανότητα - Ασύγχρονη Παρακολούθηση
Online Διαδικτυακά
από 32,00 €