Δωρεάν εγγραφή επιχειρήσεων
logo
Ευρωπαιδεία-Βύρωνας logo
Άνοιγμα Χάρτη
+30 210 764 6000

Κουπόνια

Γνωρίστε μας με το πρώτο μάθημα εντελώς δωρεάν!
Διαθέσιμα κουπόνια x10

Ευρωπαιδεία-Βύρωνας

Διαδικτυακά μαθήματα αγγλικών, γερμανικών και γαλλικών χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και με άρτια καταρτισμένους καθηγητες.

Τα Πιστεύω μας

Οι μαθητές να μαθαίνουν αποτελεσματικότερα παίρνοντας τη γνώση αβίαστα μέσα από ενδιαφέρουσες διαδικασίες.

Στόχος μας

Είναι ο άψογος χειρισμός της ξένης γλώσσας – προφορικός και γραπτός λόγος – αλλά μέσα από την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την ανάδειξη των ταλέντων και δεξιοτήτων με εξατομικευμένη προσέγγιση για τον κάθε μαθητή.

Ευθύνη μας

Είναι η ευχέρεια του λόγου της ξένης γλώσσας που πρωτίστως αποκτούν οι μαθητές μας, η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών στο να σκέφτονται και να εκφράζονται στην ξένη γλώσσα!

Υποχρέωση όλων των εκπαιδευτικών της Ευρωπαιδείας

Είναι να καλλιεργούν την αγάπη των μαθητών για αναζήτηση και «the lifelong love for learning» την αγάπη για δια βίου μάθηση. Ενστερνιζόμενοι την άποψη του Professor Elmond – καθηγητή στο Harvard University υπεύθυνου του προγράμματος «Leaders of Learning» ότι τα επόμενα χρόνια οι αλλαγές στην εκπαίδευση για είναι κοσμοϊστορικές λόγω και της γρήγορης εξέλιξης της τεχνολογίας. Εμείς στην Ευρωπαιδεία στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων, καινοτομούμε, εξελισσόμαστε και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε οι μαθητές μας να φτάσουν στην επιτυχία !

Εκπαίδευση 

Το έργο μας στον τομέα της εκπαίδευσης επικεντρώνεται στη διεθνή χωρίς σύνορα εκπαίδευση και στη δημιουργία κοινών προγραμμάτων σε συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού.Στο σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο η διασύνδεση και η διαπολιτισμική μάθηση είναι πολύ σημαντικές για τα παιδιά μας ώστε να μπορούν να μιλούν τη γλώσσα του άλλου, να επικοινωνούν, να εργάζονται αρμονικά σε ομάδες και να έχουν παγκόσμια προοπτική.

Υποβολή Κριτικής