Δωρεάν εγγραφή επιχειρήσεων
logo
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ logo
Άνοιγμα Χάρτη
+30 210 279 2955
Τατοΐου 29, Μεταμόρφωση, Αττική

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η «Ανάπτυξη Λόγος – Μάθηση – Συμπεριφορά» είναι Επιστημονικό – Αναπτυξιολογικό Κέντρο Λόγου, Μάθησης, Συμπεριφοράς και στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πλαισίου με άρτια επιστημονική βάση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαταραχών μάθησης, λόγου και συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων, το οποίο είναι παράλληλα φιλικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των γονέων. Στην «Ανάπτυξη Λόγος – Μάθηση – Συμπεριφορά» παρέχουμε υπηρεσίες: • Λογοθεραπεία • Ειδική διαπαιδαγώγηση • Ειδικό μαθησιακό • Εργοθεραπεία • Συμβουλευτική οικογένειας • Ψυχολογική υποστήριξη • Ψυχοθεραπεία • Εκπαίδευση επαγγελματιών • Ενημέρωση & επιμόρφωση γονέων, Υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων Οι σκοποί του κέντρου έχουν αναπτυξιολογικό & επιστημονικό χαρακτήρα: I. Ελεύθερη ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών II. Επαφή και συνεργασία με γονείς, εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς φορείς III. Έρευνα σε επίπεδο επιστημονικών θεμάτων

Υποβολή Κριτικής