Κλείσιμο

Πάρης Αλβανός

9 Apr, 2020

Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών με Αναπηρία

Οι αθλητές που στοχεύουν σε μια επαγγελματική καριέρα είναι συνήθως μαθητές ή φοιτητές και καταναλώνουν πάρα πολλές ώρες της μέρας τους σε προπονήσεις για να πετύχουν τον στόχο τους. Αποτέλεσμα είναι να μην τους περισσεύει χρόνος για μελέτη και να παραμελούν τις υποχρεώσεις τους ως μαθητές ή ως φοιτητές. Έτσι, όταν δύσει η όποια αθλητική τους καριέρα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, απομένουν ένα ανεκπαίδευτο και ακατάρτιστο προσωπικό. Με τον όρο «Διπλή Σταδιοδρομία» αναφερόμαστε στη διαχείριση της καριέρας, τόσο της εκπαιδευτικής όσο και της αθλητικής. Οι ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι ένα Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ το οποίο δεν περιορίζει τη δράση του στις αμιγώς αθλητικές δραστηριότητες όπως οι προπονήσεις και οι αγώνες των αθλούμενων μελών του. Συμμετέχουμε και υλοποιούμε προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη του Σωματείου ως Οργανισμό. Τα προγράμματα αυτά άλλοτε απευθύνονται στα μέλη του Σωματείου, άλλοτε στους εργαζόμενούς του και άλλοτε στα αθλούμενά του μέλη. Το 2020, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, το Σωματείο μας συντονίζει την υλοποίηση του προγράμματος«Dual-Track Careers for Para-Athletes»(PARAdig) με την σύμπραξη 8 εταίρων από 7 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. • AETOI Thessalonikis (συντονιστής) • European Paralympic Committee • Croatian Paralympic Committee • Paralympic Committee of Serbia • Swedish Sports Confederation • National Sports Academy “Vassil Levski” • Bulgarian Sports Development Association • Mine Vaganti NGO Η κοινοπραξία θα διεξάγει έρευνα γύρω από τον αθλητή με αναπηρία με σκοπό να βρει τρόπους για να λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα που τον υποστηρίζει. Παράλληλα με την έρευνα θα γίνει και η συλλογή καλών πρακτικών που θα οδηγήσει στο Εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών για επαγγελματίες σε όλη την ΕΕ. Τέλος, θα δημιουργηθεί μια εξειδικευμένη πλατφόρμα εικονικής μάθησης για να βοηθήσει τον αθλητή που μεταβαίνει από την εκπαίδευση στην εργασία και να του διδάξει όλα τα βασικά στοιχεία του κόσμου των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας. Στη σελίδα μας http://www.aetoithessalonikis.gr/european_e.html μπορείτε να δείτε τα προγράμματα τα οποία έχουμε υλοποιήσει ή υλοποιούμε και να επισκεφτείτε τις επίσημες ιστοσελίδες τους. Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο επίσημο email του Σωματείου ([email protected]).