Κλείσιμο

Πες το μαζί μου

25 Aug, 2020

Φωνολογική Ενημερότητα: Πώς επηρεάζει την ανάγνωση και τη γραφή;

Μελέτες έχουν δείξει ότι η φωνολογική ενημερότητα σχετίζεται κατά τρόπο ουσιαστικό με την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής, ενώ ελλείψεις στη γλωσσική αυτή δεξιότητα μπορεί να σηματοδοτήσουν την ύπαρξη μελλοντικών μαθησιακών δυσκολιών. Αντίθετα, ένα παιδί προσχολικής ηλικίας που παρουσιάζει ανεπτυγμένη φωνολογική ενημερότητα, έχει μεγάλες πιθανότητες να παρουσιάσει και ανεπτυγμένη ικανότητα στη γραφή και την ανάγνωση. Τι είναι όμως η φωνολογική ενημερότητα; 🔸️ Φωνημική επίγνωση: αναφέρεται τόσο στην ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει ότι οι λέξεις αποτελούνται από φωνήματα, όσο και στην ικανότητα να συνθέτει και να αναλύει λέξεις στα βασικά αυτά δομικά στοιχεία. 🔸️ Συλλαβική επίγνωση: αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει ότι οι λέξεις αποτελούνται από συλλαβές , αλλά και στην ικανότητά του να αναλύει και να συνθέτει λέξεις από συλλαβικά τμήματα. 🔸️ Η επίγνωση για τα τμήματα της συλλαβής: αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να συνειδητοποιεί τη συλλαβή ως τμήμα - μέρος μιας λέξης και ότι συγκροτείται από δύο δομικά τμήματα. Για περισσότερες πληροφορίες για τη Νάνσυ Αλεβίζου - Λογοπαθολόγος στο Πες το Μαζί μου πατήστε: εδώ