Κλείσιμο

Σίλια Χαλιώτη

24 Mar, 2021

Μαθησιακές δυσκολίες ή όχι;

Υπάρχουν παιδιά που δείχνουν να μην είναι προορισμένα να γίνουν ο καλύτερος μαθητής ή μαθήτρια της τάξης τους. Αντίθετα, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις σχολικές απαιτήσεις. Συχνά, οι γονείς και οι δάσκαλοι αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά ως «ύποπτα» για μαθησιακές δυσκολίες.

«Μαθησιακές δυσκολίες» που περιλαμβάνουν όλα τα «δυσ-» : δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσφασία), τη διάσπαση προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα…

Πολλά παιδιά χαρακτηρίζονται ως παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ μπορεί να δυσκολεύονται στη μάθηση εξαιτίας άλλων παραγόντων, όπως είναι κοινωνικοί παράγοντες, οικογενειακά προβλήματα ή –τόσο απλά- ο διαφορετικός τρόπος πρόσληψης της γνώσης από τον τρόπο που αυτή προσφέρεται.

Πολλές φορές στις σχολικές επιδόσεις του παιδιού δεν παίζει ρόλο μόνο η αντιληπτική του ικανότητα, αλλά και οι μέθοδοι με τις οποίες μεταδίδεται η γνώση. Γιατί κάθε παιδί έχει ένα δικό του τρόπο να αφομοιώσει καλύτερα τις πληροφορίες, έχει αυτό που ονομάζεται το δικό του «μαθησιακό τύπο».

Σημαντικό ρόλο στον μαθησιακό τύπο του κάθε παιδιού παίζει η λειτουργία του εγκεφάλου του, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλός του επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Ο τρόπος αυτός διαφέρει σημαντικά από τον έναν άνθρωπο στον άλλο, ανάλογα με το ημισφαίριο που επικρατεί. Ο εγκέφαλός μας αποτελείται από δύο ημισφαίρια, το αριστερό και το δεξί. Το καθένα από αυτά εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες λειτουργίες και αξιοποιεί τους δικούς του αισθητήρες και επεξεργαστές πληροφοριών.

Σε κάθε άνθρωπο υπερισχύει, σε μεγάλο ή μικρό βαθμό, ένα από τα δύο ημισφαίρια. Αυτό σημαίνει πως ο καθένας μας έχει το δικό του μοναδικό τρόπο να αντιλαμβάνεται και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που δέχεται από το περιβάλλον.

Σε ποιον μαθησιακό τύπο ανήκει το παιδί μου; Ποιο είναι το επικρατέστερο εγκεφαλικό ημισφαίριο του;

Υπάρχουν διεθνώς εδραιωμένα ψυχομετρικά τεστ, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να εξερευνήσουμε το μαθησιακό προφίλ τοθ κάθε μαθητή.

Αν εντοπιστεί εγκαίρως ο μαθησιακός τύπος και το επικρατέστερο εγκεφαλικό ημισφαίριο και διαμορφωθεί ανάλογα η διδασκαλία του παιδιού, τότε θα περιοριστεί ο αριθμός των διαγνώσεων που αφορούν μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα.

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει μια τέτοια στοχοθεσία, ώστε να προσφέρει στα παιδιά σχεδόν αποκλειστικά ακαδημαϊκή παιδεία. Έχει σκοπό τη μετάδοση πληροφοριών και γνώσεων στα παιδιά, δηλαδή εκπαιδεύει παιδιά σαν να έχουν μόνο αριστερό ημισφαίριο.

Ένα παιδί, συνεπώς, που έχει επικρατέστερο το δεξί ημισφαίριο θα δυσκολευθεί να ανταποκριθεί στα σχολικά δεδομένα, θα είναι αναποτελεσματικό, κι αν το δεξί του ημισφαίριο συνδυαστεί και με κιναισθητικό μαθησιακό τύπο, τότε είναι σίγουρο ότι αυτό το παιδί θα διαγνωσθεί τουλάχιστον με διάσπαση προσοχής με υπερκινητικότητα.

Δεν είναι ακόμα ένα παιδί με ταμπέλα, απλά είναι ένα παιδί που μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που μαθαίνουν οι περισσότεροι (πολύ πιθανόν διαφορετικό κι από αυτόν του δασκάλου που το παρέπεμψε για διάγνωση).

Μόνο αν γνωρίζουμε το επικρατέστερο εγκεφαλικό ημισφαίριο και τον μαθησιακό τύπο ενός μαθητή… μόνο τότε μπορούμε κι εμείς οι δάσκαλοι και οι γονείς να προσαρμόσουμε το μάθημά μας ανάλογα, όχι εστιάζοντας στο τι δεν μπορεί να κάνει ο μαθητής σύμφωνα με τον δικό μας τρόπο επεξεργασίας της γνώσης, αλλά αξιοποιώντας στο έπακρο τα δυνατά σημεία του μαθητή, σύμφωνα με τον τρόπο που εκείνο αντιλαμβάνεται και επεξεργάζεται τις πληροφορίες.

Η εξασφάλιση της ψυχικής υγείας του παιδιού και η υγιής ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη πρέπει να είναι η βασική μέριμνα όλων μας!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ψυχομετρικά εργαλεία εξερεύνησης του μαθησιακού προφίλ επικοινωνήστε με την Σίλια Χαλιώτη, παιδαγωγό και σύμβουλο ψυχικής υγείας.

Σίλια Χαλιώτη

Παιδαγωγός - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Ιδιοκτήτρια του κέντρου “School & Career Consulting

IG: @celia.chalioti

FB: @School & Career Consulting