Κλείσιμο
author image

ΜΑΡΘΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ειδική Παιδαγωγός Φιλόλογος MA Special Education / B.T.E.C Edexcel Υπεύθυνη Εκδόσεων my-book.gr & Κέντρου Αγωγής Παιδιού & Εφήβου "Εξέλιξη"

5 Apr, 2021

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: μία πρόταση διδασκαλίας στην ειδική αγωγή

Διδασκαλία Γλωσσικού Γραμματισμού σε μαθητές με δυσκολίες μάθησης

Ο γλωσσικός γραμματισμός, αναφέρεται ότι ως δεξιότητα περιέχει ορισμένες ικανότητες, οι οποίες αφορούν, την προσέγγιση όλων των γλωσσικών δομών από το επίπεδο της λέξης μέχρι το επίπεδο του κειμένου και προσδιορίζονται ως εξής:

 1. Η ικανότητα κατανόησης του νοήματος των λέξεων
 2. Η ικανότητα κατανόησης του νοήματος των κειμένων
 3. Η ικανότητα κατανόησης των νοημάτων που βρίσκονται δίπλα και πέρα από τις λέξεις των κειμένων
 4. Η γνώση της κοινωνικής πρακτικής που αντιπροσωπεύει κάθε κείμενο
 5. Η ικανότητα διαισθητικής (ή συνειδητής) αναγνώρισης του είδους λόγου, στο οποίο ανήκει ένα κείμενο
 6. Η ικανότητα διαισθητικής (ή συνειδητής) ένταξης του κειμένου στο κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο παράγεται
 7. Η ικανότητα αντίδρασης στα νοήματα του κειμένου
 8. Η ικανότητα παραγωγής κειμένων που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση καθημερινών αναγκών

Είναι γνωστό ότι ο γλωσσικός γραμματισμός αποτελούσε πάντα τον κύριο σκοπό του σχολείου, περιοριζόταν ωστόσο ως πρόσφατα στην εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης και των κανόνων γραμματικής. Τα τελευταία χρόνια διευρύνεται το περιεχόμενο του γλωσσικού  γραμματισμού και πραγματοποιείται διασύνδεση λόγου και καθημερινής ζωής.

Ο γλωσσικός γραμματισμός αφορά τις βασικές ικανότητες του γραπτού λόγου, στις οποίες συχνά υπολείπονται οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης. Ο γλωσσικός γραμματισμός, λοιπόν, αφορά την εκτίμηση της ανάπτυξης του γραπτού λόγου, και ειδικότερα της ανάγνωσης και της παραγωγής γραπτού λόγου, δηλ. της ορθογραφίας και της δημιουργικής γραφής.

Η εκτίμηση τόσο του γλωσσικού όσο και του μαθηματικού γραμματισμού βασίζεται σε σταθμισμένες και άτυπες δοκιμασίες. Επισημαίνεται, από την κ. Τζιβινίκου (2015) ότι στην Ελλάδα, παρόλο που υπάρχουν σταθμισμένες δοκιμασίες αυτές δεν χρησιμοποιούνται συστηματικά, παρόλο που υπάρχει μεγάλη ανάγκη και ζήτηση από τις διαγνωστικές μονάδες της χώρας.

Ο γλωσσικός γραμματισμός αποτελείται από κάποιους βασικούς τομείς, που πρέπει να αξιολογούνται, οι οποίοι είναι οι εξής:

 • Αναγνώριση λέξεων 
 • Αποκωδικοποίηση
 • Φωνολογική επεξεργασία
 • Δεξιότητες αυτοματοποίησης και αναγνωστικής ευχέρειας
 • Αναγνωστική κατανόηση 
 • Εκτίμηση λεξιλογίου
 • Δοκιμασίες ορθογραφίας 
 • Παραγωγή γραπτού λόγου

Το Kidsproject.gr  για ολοκληρωμένες προτάσεις σε προγράμματα παρέμβασης και διαφοροποιημένης μάθησης για:

 • Γλώσσα
 • Ιστορία
 • Μαθηματικά

σας προτείνει την κατήγορια, Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, από το my-book.gr.

Ανακαλύψτε σήμερα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση!

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία | My-Book.gr


Για περισσότερες πληροφορίες για τις Εκδόσεις my-book.gr πατήστε εδώ


Πηγή

Ακολουθήστε μας