Κλείσιμο
author image

ΜΑΙΡΗ ΓΩΓΟΥ

Ειδική Παιδαγωγός & Σχολική Ψυχολόγος

5 May, 2021

Στάσεις, αντιλήψεις εκπαιδευτικών και συνηθισμένες πρακτικές σε μαθητές με ΔΕΠ-Υ

Η τάξη είναι ένα απαιτητικό πλαίσιο για τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ κυρίως επειδή προϋποθέτει δέσμευση σε συμπεριφορές και δεξιότητες που σχετίζονται με βασικά τους ελλείμματα. Η πρώτη δυσκολία τους αφορά μαθησιακά θέματα (π.χ. φτωχή μαθησιακή επίδοση, αποβολές και συχνές συστάσεις κ.α.) ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση της τάξης παιδιών με ΔΕΠ-Υ.

Στάση-γνώσεις εκπαιδευτικών για μαθητές με ΔΕΠ-Υ

 • επιθυμούν πληρέστερη ενημέρωση για τα συμπτώματα/διάγνωση της ΔΕΠ-Υ καθώς δεν διαθέτουν επαρκή ενημέρωση για επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους διαχείρισης προβληματικών συμπεριφορών
 • διαθέτουν περισσότερο θετικές παρά αρνητικές στάσεις για τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ
 • αναφέρουν περιστασιακή εφαρμογή των επιστημονικά τεκμηριωμένων εκπαιδευτικών πρακτικών διαχείρισης συμπεριφορών στις τάξεις
 • θεωρούν αναγκαία την παροχή περισσότερου χρόνου για ολοκλήρωση εργασιών σε μαθητές με ΔΕΠ-Υ και την παροχή δεύτερων ευκαιριών
 • θεωρούν απαραίτητη την τροποποίηση της διδασκαλία τους
 • εφαρμόζουν μεγαλύτερη δομή και οργάνωση του μαθήματος σε ρουτίνες και δίνουν έμφαση στην προετοιμασία του υλικού με μεγαλύτερη προσοχή και λεπτομέρεια
 • επιζητούν έγκαιρη και πληρέστερη ενημέρωση για τη φύση της διάγνωσης του μαθητή καθώς τους βοηθάει στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση του επαγγέλματός τους και τους επιτρέπει να χειριστούν μια αρνητική συμπεριφορά ως αποτέλεσμα δυσκολιών και όχι ως κακή συμπεριφορά, έλλειψη πειθαρχίας ή πρόβλημα του παιδιού
 • δέχονται ότι οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε συνδυασμό με φαρμακοθεραπεία μπορούν να βοηθήσουν μαθητές με ΔΕΠ-Υ
 • επιζητούν πληρέστερη ενημέρωση για τις αναμενόμενες συμπεριφορές και δεξιότητες κάθε αναπτυξιακού σταδίου ώστε να εξακριβωθεί πότε το παιδί χρειάζεται απλώς χρόνο για να προσαρμοστεί στο σχολείο ή πάσχει από κάποια διαταραχή
 • διαθέτουν γενική γνώση σε θέματα που αφορούν τα χαρακτηριστικά μαθητών με ΔΕΠ-Υ και των θεραπειών παρά εξειδικευμένη γνώση που έχει αποκτηθεί μέσω της εμπειρίας τους
 • ανησυχούν για τις κοινωνικές δυσκολίες των μαθητών με ΔΕΠ-Υ οι οποίες εμπεριέχουν ελλείμματα στη διαχείριση συναισθημάτων, συμπεριφορών, στην εφαρμογή των κανόνων, στην κατανόηση και εκτέλεση οδηγιών κ.α.
 • πιστεύουν ότι οι μαθητές με διασπαστικές συμπεριφορές είναι πιο δύσκολοι και απαιτητικοί από ότι μαθητές με διάσπαση προσοχής
 • πιστεύουν ότι οι μαθητές με διάσπαση προσοχής και προβλήματα εσωτερίκευσης έχουν πολύ καλύτερη πρόγνωση.

Εκπαιδευτικές στρατηγικές διαχείρισης μαθητών με ΔΕΠ-Υ

Οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν περισσότερη ενημέρωση:

 • για τις οικογενειακές καταστάσεις που βιώνει ένα παιδί με ΔΕΠ-Υ, περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τη σχέση των παιδιών με τους συμμαθητές τους
 • εκπαίδευση σε επιστημονικά, τεκμηριωμένες στρατηγικές συμπεριφοράς και εφαρμογές των επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών στην τάξη

Καταληκτικά, από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη διαχείριση μαθητών με ΔΕΠ-Υ συμπεραίνουμε ότι η ανάγκη τους για έγκαιρη και πληρέστερη ενημέρωση σε θέματα διάγνωσης, χαρακτηριστικών της διαταραχής, ψυχοσυναισθηματικών θεμάτων, στήριξης και θεραπείας αλλά και η έλλειψη εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε στρατηγικές διαχείρισης των αρνητικών συμπεριφορών είναι τα ζητήματα που απασχολούν κυρίως τους εκπαιδευτικούς. Τέλος, είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν με τη συμπεριφορά τους ως πρότυπο, κινητοποιούν τους μαθητές και τους εμπνέουν με τη στάση τους.


Περισσότερες πληροφορίες για την Παιδαγωγό Ειδικής Εκπαίδευσης και Σχολική Ψυχολόγο, Μαίρη Γώγου θα βρείτε εδώ!


Πηγή