Κλείσιμο

Τι είναι η ΔΕΠ-Υ και πώς επιδρά η Νευροανάδραση;

Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Παίδων και Ενηλίκων, Νευροανάδραση, μας εξηγεί, τι είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη μέθοδο της Νευροανάδρασης.

ΔΕΠ/Υ – ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) είναι μία από τις πιο συνηθισμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν παιδιά και έφηβοι και μπορεί να έχει συνέπειες και στην ενήλικη ζωή του ατόμου.

Υπολογίζεται ότι το 5-7 % του μαθητικού πληθυσμού αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ΔΕΠ-Υ. Παρόλο που η συγκεκριμένη διαταραχή εμφανίζεται συχνά μέσα στο σχολικό περιβάλλον, είναι αρκετές οι φορές που τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ επικρίνονται και περιθωριοποιούνται τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους συμμαθητές τους.

 Ο βασικός λόγος για αυτή την αντιμετώπιση είναι ο πυρήνας των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης διαταραχής. Το τρίπτυχο απροσεξία, υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα είναι επαρκές ώστε το παιδί να αδυνατεί να αποδώσει γνωστικά, να παρεμποδίζει τη ροή του μαθήματος και να μην κοινωνικοποιείται σωστά με τους υπόλοιπους συνομηλίκους του.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι ένα παιδί με ΔΕΠ-Υ πέρα από τις μαθησιακές δυσκολίες θα αντιμετωπίζει και δυσκολίες προσαρμογής, οι οποίες είναι πολύ πιθανόν να του διαταράξουν την ψυχολογική του ισορροπία, την αντίληψη που έχει για τον εαυτό του και τις ικανότητές του, την αυτοεκτίμησή του με οδυνηρές συνέπειες στην εφηβική και ενήλικη ζωή του.

Επομένως, η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και αποκατάσταση της ΔΕΠ-Υ έχει μεγάλη σπουδαιότητα για τη μαθησιακή, ψυχολογική και κοινωνική εξέλιξη του παιδιού. Εκτός όμως από τα παραπάνω πρωτογενή συμπτώματα, τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ μπορούν να εμφανίζουν ως απόρροια της μειωμένης σχολικής τους απόδοσης και δευτερογενή συμπτώματα όπως άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, νωχελικότητα, νοητική και σωματική κόπωση, απογοήτευση, απελπισία, κοινωνική αναστολή, επιθετικότητα, προβλήματα προσαρμογής ή εναντιωματική συμπεριφορά.

ΔΕΠ/Υ - ΑΙΤΙΑ

Η ΔΕΠ-Υ είναι μια δυσκολία νευρολογικής φύσεως και έχει αποδοθεί κατά καιρούς σε διάφορα αίτια όπως στην κληρονομικότητα, στον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου και στον τρόπο επικοινωνίας των κυττάρων του εγκεφάλου.

Πανεπιστημιακές έρευνες έχουν δείξει ότι συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, όπως είναι οι μετωπιαίοι λοβοί, λειτουργούν διαφορετικά σε ανθρώπους με ΔΕΠ-Υ. Ακόμα, το σύστημα επικοινωνίας των κυττάρων του εγκεφάλου μέσα από κάποιες χημικές ουσίες, τους νευροδιαβιβαστές, είναι διαφορετικό σε ανθρώπους με και χωρίς τη συγκεκριμένη διαταραχή.

Από την αιτιολογία και τα συμπτώματα διαφαίνεται ότι η ΔΕΠ-Υ είναι μια δυσκολία που συνδυαστικά εμφανίζει τόσο νευρολογικό όσο και συμπεριφορικό υπόβαθρο. Επομένως συνδυαστική θα πρέπει να είναι και η παρεμβατική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί.

 Δεν αρκεί δηλαδή να αντιμετωπιστούν μόνο τα συμπεριφορικά συμπτώματα και να μη διορθωθεί το νευρολογικό υπόβαθρο της ΔΕΠ-Υ ούτε από την άλλη πλευρά να δοθεί βάρος μόνο στις εγκεφαλικές ανισορροπίες και να μη ληφθεί μέριμνα για τις παγιωμένες συμπεριφορές του παιδιού.

ΔΕΠ/Υ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Οι κλασικοί τρόποι παρέμβασης στοχεύουν στον περιορισμό των διασπαστικών περιβαλλοντικών παραγόντων όταν το παιδί πρέπει να ασχοληθεί με τα μαθήματά του, στη δημιουργία συγκεκριμένων ρουτινών, στην οριοθέτηση της συμπεριφοράς του παιδιού με τη χρήση αμοιβών και τιμωριών.

ΔΕΠ/Υ & ΝΕΥΡΟΑΝΑΔΡΑΣΗ

Η Νευροανάδραση είναι μια καινοτόμος προσέγγιση στην αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, καθώς στοχεύει τόσο στην εξισορρόπηση της νευρολογικής δυσλειτουργίας όσο και στα συμπεριφορικά συμπτώματα. Η Νευροανάδραση είναι μια μη επεμβατική μέθοδος εκγύμνασης του εγκεφάλου που μας δίνει τη δυνατότητα να επιτύχουμε τη βέλτιστη λειτουργία του.

Η βασική της αρχή εστιάζει στην καταγραφή του τρόπου που επικοινωνούν χημικά και ηλεκτρικά τα εγκεφαλικά κύτταρα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα, τους νευρώνες, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ηλεκτροχημικών διαδικασιών.

Έτσι, ο εγκέφαλός μας παράγει ηλεκτρικά φορτία, τα οποία μπορούμε να καταγράψουμε, να μετρήσουμε και να τροποποιήσουμε. Σε κάθε κατάσταση λειτουργίας, π.χ. ηρεμία, εγρήγορση, ύπνος, διάβασμα, ο εγκέφαλος παράγει μια συγκεκριμένη εικόνα εγκεφαλικών κυμάτων (ηλεκτρικού φορτίου). Όταν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία, όπως στην περίπτωση της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, η κυματική αυτή εικόνα αποκλίνει από το φυσιολογικό.

Με τη μέθοδο της Νευροανάδασης έχουμε τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλο να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του έτσι ώστε η εικόνα των εγκεφαλικών κυμάτων να μοιάζει με την αντίστοιχη ενός παιδιού χωρίς ΔΕΠ-Υ.

Με αυτό τον τρόπο τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ σταδιακά υποχωρούν, η φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου αποκαθίσταται και τα αποτελέσματα της τείνουν να μονιμοποιηθούν. Καινοτόμος είναι και ο τρόπος εκπαίδευσης του παιδιού, ο οποίος δεν βασίζεται σε κλασικές ασκήσεις, προκαλώντας την δυσφορία του παιδιού αλλά αντίθετα στην αλληλεπίδραση του παδιού με ένα «ηλεκτρονικό παιχνίδι».

Συγκεκριμένα, το παιδί κάθεται αναπαυτικά σε μια πολυθρόνα και μπροστά του έχει μια οθόνη υπολογιστή που προβάλει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι (άσκηση). Πίσω του είναι ο εκπαιδευτής που ουσιατικά κατευθύνει το παιδί στο πώς θα τροποποιήσει την λειτουργία του εγκεφάλου του. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να διδάξει στο παιδί να μεταβάλλει τη λειτουργία του εγκεφάλου, αποβάλλοντας τις μη λειτουργικές συμπεριφορές και τροποποιώντας τη μορφολογία των κυμάτων του ώστε να συγκλίνει σε αυτή ενός εγκεφάλου χωρίς ΔΕΠ-Υ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η Νευροανάδραση είναι επαρκής ώστε να αποκατασταθεί η ΔΕΠ-Υ. Αν όμως παρατηρηθεί ότι υπάρχουν παράγοντες στο περιβάλλον του παιδιού που μπορεί να αποτελούν εμπόδιο στην εξέλιξή του τότε μπορούν να προσφερθούν και υπηρεσίες συμβουλευτικής γονέων και επιτυχούς οριοθέτησης του παιδιού.

Η Νευροανάδραση βοηθά τον εγκέφαλο να αποβάλλει μη παραγωγικές διαδικασίες και να αποκτήσει λειτουργικές συμπεριφορές και γνωστικές διεργασίες με το σχηματισμό νέων συνδέσεων ανάμεσα στους νευρώνες και τη δημιουργία νέων τριχοειδών αγγείων. Είναι μια μέθοδος που μπορεί να υποστηρίξει τη μονιμοποίηση των αποτελεσμάτων της αφού ο εξυπηρετούμενος δεσμευτεί με την απαιτούμενη για αυτόν συχνότητα και σύνολο συνεδριών. Επομένως, είναι μία μέθοδος που μπορεί και θα ανταμείψει τις προσδοκίες σας.


Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Παίδων Ενηλίκων Νευροανάδραση θα βρείτε ΕΔΩ!