Κλείσιμο
author image

ΜΑΡΘΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ειδική Παιδαγωγός Φιλόλογος MA Special Education / B.T.E.C Edexcel Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών Υπεύθυνη Εκδόσεων my-book.gr & Κέντρου Αγωγής Παιδιού & Εφήβου "Εξέλιξη"

19 May, 2021

Σχεδιασμός Αποτελεσματικών Παρεμβάσεων Με Το Κατάλληλο Υλικό

Δυσκολίες μάθησης και παραγωγή κειμένου 

Οι μαθητές με προβλήματα στον γραπτό λόγο (προβλήματα ορθογραφίας και διατύπωσης, αδυναμίες στην έκφραση) αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα (με διαφοροποιημένες μαθησιακές δυσκολίες), η οποία αντιστοιχεί στο 10 - 34% των μαθητών.

Μια από τις βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην παραγωγή γραπτού λόγου είναι η ορθογραφία, πόσο μάλλον που η ορθογραφία της ελληνικής είναι ιστορική και συχνά τα φωνήματα δεν αντιστοιχούν μόνο σε ένα φθόγγο. Τα προβλήματα της ορθογραφίας επιλύονται ως ένα βαθμό όταν οι μαθητές ασκούνται στην ανάγνωση πολλών κειμένων, αλλά και στην αντιγραφή και επανάληψη.  

Η κυριότερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές είναι να αναγνωρίσουν το κειμενικό είδος που τους ζητείται να γράψουν και να ανταποκριθούν στις συμβάσεις που αυτό επιβάλλει. Επίσης, με παρουσία δυσκολιών αποδεικνύεται συχνά ο τρόπος δόμησης των κειμένων τους, ο οποίος πάσχει από έλλειψη συνοχής, τόσο σε επίπεδο μορφής, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου. Όσον αφορά το ύφος των παραγόμενων κειμένων, συχνά αυτό είναι ακατάλληλο, λόγω της τάσης μεταφοράς στοιχείων του προφορικού λόγου στον γραπτό. 

Παραγωγή γραπτού λόγου

Η παραγωγή γραπτού λόγου είναι σύνθετη, διδάξιμη διαδικασία που υλοποιείται μέσω γνωστικών, μεταγνωστικών, γλωσσικών και μεταγλωσσικών στρατηγικών. Τα γραπτά κείμενα υπακούουν σε συμβάσεις που το διαφοροποιούν από τον προφορικό λόγο.

Οι διαφορές τους εστιάζονται στη γραμματική (ο προφορικός λόγος, σε αντίθεση με τον γραπτό, παρουσιάζει πολλές ελλειπτικές προτάσεις, διακοπές, επιφωνήματα, ακόμη και παραβιάσεις των γραμματικών κανόνων), στο λεξιλόγιο (συνήθως το λεξιλόγιο του προφορικού λόγου χαρακτηρίζεται από πιο οικείο ύφος σε σχέση με το πιο ουδέτερο ή πιο τυπικό ύφος του γραπτού λόγου).

Εξάλλου, το γραπτό κείμενο υπακούει σε συμβάσεις που επιβάλλονται από το είδος του λόγου στο οποίο ανήκει και αφορούν τόσο την εξωτερική του εμφάνιση όσο και τη δομή και το περιεχόμενό του.

Η ομάδα του kidsproject.gr προτείνει κατάλληλο υλικό για μαθητές με δυσκολίες μάθησης και μαθησιακές δυσκολίες καθώς και ολοκληρωμένες προτάσεις για την παραγωγή γραπτού λόγου για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες από το my-book.gr!

Δομημένο Πρόγραμμα Παραγωγής Γραπτής Έκφρασης Για Μαθητές Δ' - Στ' Δημοτικού

Δομημένο Πρόγραμμα Γραπτής Έκφρασης Για Μαθητές Α' - Γ' Δημοτικού