Κλείσιμο

Μάρθα Ηλιοπούλου

22 Jul, 2021

Αυτισμός: Διάγνωση και Αντιμετώπιση με Ορθή Επιστημονική Παρέμβαση

Απαιτείται άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση στην περίπτωση του αυτισμού; 

Ο αυτισμός όπως και κάθε μαθησιακή διαταραχή απαιτούν άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση. Ανάλογα με το αν τα αυτιστικά παιδιά υπάγονται σε αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, αν πρόκειται για ελαφριά μορφή αυτισμού ή για άτυπο αυτισμό τροποποιείται η εκπαιδευτική και θεραπευτική μέθοδος. Σε κάθε περίπτωση βέβαια προτείνεται συνδυασμός μεθόδων για την ολιστική προσέγγιση των αυτιστικών διαταραχών. 

Τι είδους διάγνωση και ποιες θεραπευτικές και εκπαιδευτικές μέθοδοι προτείνονται για τον αυτισμό; 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ιατρική εξέταση διάγνωσης του αυτισμού ή τεστ αυτισμού. Η συνεργασία γονέων με τους ειδικούς θεραπευτές σε συνδυασμό με την κλινική παρατήρηση συμβάλλουν στην πραγμάτωση του αντίστοιχου προγράμματος παρέμβασης. Όταν μάλιστα η θεραπευτική παρέμβαση ξεκινά από την προσχολική ηλικία, η διάγνωση είναι πιο αποτελεσματική. Ορισμένες θεραπευτικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση του αυτισμού είναι οι ακόλουθες: 

  • Λογοθεραπεία 
  • Εργοθεραπεία 
  • Μουσικοθεραπεία
  • Χοροθεραπεία
  • Δραματοθεραπεία
  • Συμπεριφορική θεραπεία
  • Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις
  • Πολυαισθητηριακή προσέγγιση με συνδυασμό προφορικής ομιλίας, γραπτών συμβόλων και νοημάτων
  • Αξιοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών στη μάθηση
  • Επικοινωνία με την ανταλλαγή εικόνων

Καταλήγοντας, πρωταρχικός παράγοντας για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού θεραπευτικού προγράμματος είναι ο σεβασμός σε άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Ο κάθε γονέας, όταν εντοπίζει παράξενες συμπεριφορές σε πρώιμο στάδιο, οφείλει να συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες, που έχουν  εμπειρία σε περιπτώσεις που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, για να εκτιμήσουν τις αναπτυξιακές αδυναμίες των αυτιστικών παιδιών και αν χρειαστεί να προχωρήσουν σε ειδική θεραπευτική και εκπαιδευτική παρέμβαση. Τέλος, μπορούν να προβούν σε εξέταση DNA για αυτισμό προκειμένου να διασαφηνιστεί αν οι αυτιστικές διαταραχές οφείλονται σε γενετικούς παράγοντες. 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Karolinska στη Στοκχόλμη της Σουηδίας λέγεται πως το προσδόκιμο ζωής των ατόμων με αυτισμό είναι μικρότερο από τον μέσο όρο των ανθρώπων κατά δεκαέξι χρόνια, αλλά οι έρευνες για την ανίχνευση των αιτιών συνεχίζονται. 

Πηγή


Οι εκδόσεις www.my-book.gr έχουν ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις υποστήριξης για παιδιά που ανήκουν σε αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας ή σε ήπιας/ ελαφριάς μορφής αυτισμό. 


📌 Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το my-book.gr στο Kidsproject!