Κλείσιμο

Συντακτική Ομάδα Kidsproject.gr

6 Nov, 2020

Lock Down: Πώς θα μετακινηθείτε στον Ειδικό Θεραπευτή ή τον Ψυχολόγο του παιδιού σας.

Με μεγάλη ανακούφιση ενημερώθηκαν οι γονείς των ΑμεΑ πως δεν θα διακοπούν, λόγω lock-down, οι θεραπείες των παιδιών τους.

Όπως αποφασίστηκε συνεχίζεται ως έχει η λειτουργία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή, συνεπώς δεν διακόπτεται η λειτουργία των Κέντρων Ειδικών Θεραπειών και των ΚΔΑΠ μεΑ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες).

Οδηγίες σχετικά με τη Βεβαίωση Μετακίνησης Πολιτών για επίσκεψη σε Ψυχολόγο για το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω κορονοϊού, έδωσε ο Σύλλογος Ελλήνων ψυχολόγων.

Παρόμοια φαίνεται να είναι η διαδικασία που πρέπει να ακοληθήσουν οι γονείς που χρειάζεται να μετακινηθούν για τις ειδικές θεραπείες των παιδιών τους. Σε περίπτωση που οι θεραπείες είναι προγραμματισμένες μπορείτε να ζητήσετε αντίστοιχη βεβαίωση από το κέντρο ειδικών θεραπειών που επισκέπτεστε. Η βεβαίωση πρέπει να αναφέρει τη διέυθυνση του κέντρου ειδικών θεραπειών, τη θεραπεία, την ώρα έναρξης και λήξης της θεραπείας και να φέρει τη σφραγίδα του κέντρου. Η βεβαίωση μπορεί να αναφέρει τα ραντεβού του παιδιού για όλη την εβδομάδα.

Παρακάτω ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του Σύλλογου Ελλήνων ψυχολόγων, με τις οδηγίες μετακίνησης ασθενών σε ψυχολόγο:

Μετά από γραπτό αίτημα που υπέβαλε ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την «Βεβαίωση Μετακίνησης Πολιτών για Επίσκεψη σε Ψυχολόγο» λάβαμε τη συνημμένη επιστολή και τις εξής κάτωθι οδηγίες:

Α. Ψυχολόγος

Ο ψυχολόγος υποχρεούται να στείλει στον πελάτη γραπτό ή ηλεκτρονικό μήνυμα (SMS ή e-mail), στο οποίο θα αναφέρεται η ημέρα και ώρα διεξαγωγής της συνεδρίας, καθώς επίσης και η διεύθυνση του ιδιωτικού του γραφείου, όπου θα πραγματοποιηθεί.

Β. Πελάτης

Πριν μετακινηθεί θα πρέπει να φροντίσει για τα κάτωθι:

1. Ο πελάτης, κατά τη μετακίνησή του, οφείλει να φέρει οπωσδήποτε μαζί του το γραπτό μήνυμα SMS ή e-mail που του έχει αποστείλει ο Ψυχολόγος και στο οποίο αναφέρεται η ημέρα και η ώρα του ραντεβού για συνεδρία, καθώς επίσης και η διεύθυνση του ιδιωτικού γραφείου του Ψυχολόγου.

2. Ο πελάτης για μεμονωμένες μετακινήσεις (τύπου Β), έχει 3 επιλογές:

  1. SMS στο 13033,
  2. Εκτυπωμένο και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης,
  3. Χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης, στα οποία αναφέρονται: Όνομα/Επίθετο, Διεύθυνση Κατοικίας, Λόγος μετακίνησης που εμπίπτει στις επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού, Ημερομηνία, Ώρα, Υπογραφή. Ο πελάτης δηλώνει στην Βεβαίωση Τύπου Β, Κατ ́ εξαίρεση Μετακίνηση Πολιτών ως αιτιολογία την «Β1 – Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία». Τον ίδιο λόγο μετακίνησης δηλώνει και στην περίπτωση που κάνει χειρόγραφη δήλωση, αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία του Ψυχολόγου.

3.Ο πελάτης οφείλει να φέρει μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.