Κλείσιμο
author image

ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

PT, BSc, Κλινικός Φυσικοθεραπευτής

26 Mar, 2020

Εφηβική Ιδιοπαθής Σκολίωση

Η Εφηβική Ιδιοπαθής Σκολίωση είναι η πιο συχνή παιδιατρική σπονδυλική παραμόρφωση. Εξελίσσεται ραγδαία κατά την περίοδο μέγιστης ανάπτυξης του έφηβου. Η συχνότητα εμφάνισής της στον γενικό εφηβικό πληθυσμό είναι ικανή να φτάσει το 5% (Konieczny MR et al) και τα ετήσια περιστατικά περίπου το 2% (Rogala EJ et al).

Η ταχύτατη επιδείνωση της σκολίωσης στον έφηβο θα οδηγήσει σε χαμηλή αυτοεκτίμηση (Kahanovit N et al), διαταραχές της ψυχικής υγείας (Payne LL et al), πόνο (Upasani W et al, Danielsson AJ et al, Sato T et al), αναπνευστικές δυσχέρειες (Martinez-L lorens J et al) και μειωμένη λειτουργικότητα (Danielsson AJ et al).

Αυτές οι παρατηρήσεις εξηγούν γιατί πρέπει η θεραπεία να αρχίσει νωρίς πριν την κορύφωση της ανάπτυξης.

Ανά το παρελθόν έχουν προταθεί ποικίλες θεραπευτικές προσεγγίσεις για την εφηβική ιδιοπαθή σκολίωση όπως η άσκηση, η χειρουργική αντιμετώπιση, η έλξη, η περίδεση, οι κηδεμόνες, η βιοανάδραση, όπως και απλή παρατήρηση για να προληφθεί ή να παυθεί η εξέλιξη της παραμόρφωσης (Hawes MC et al, Negrini S et al, Weiss HR et al).

Η συντηρητική θεραπεία, όπως η Φυσικοθεραπεία και η χρήση κηδεμόνων, είναι αποδεκτή στην Κεντρική Ευρώπη (Rigo M et al). Υπάρχουν πολλές τεχνικές ασκήσεων για τη σκολίωση, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου Scroth (Negrini S et al, Weiss HR et al, Lenhert et al).

Η μέθοδος Scroth είναι μια φυσικοθεραπευτική προσέγγιση η οποία χρησιμοποιεί ισομετρικές και άλλες ασκήσεις για να δυναμώσει ή να επιμηκύνει τις μυϊκές ασυμμετρίες. Το θεραπευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τη διόρθωση της σκολιωτικής στάσης με αναπνευστικές κινήσεις με τη βοήθεια ιδιοδεκτικών και εξωδεκτικών ερεθισμάτων με τη βοήθεια ενός καθρέφτη (Weiss HR et al, Lenhert et al).

Οι ασθενείς έτσι, μαθαίνουν να αυτοδιορθώνουν τη στάση τους χρησιμοποιώντας αισθητικοκινητικούς μηχανισμούς ανατροφοδότησης και αναπνευστικούς μηχανισμούς διόρθωσης όπως η περιστροφική αναπνοή. Σε αυτό το αναπνευστικό πατέντο, ο εισπνεόμενος αέρας διοχετεύεται στις κοίλες περιοχές του θώρακα και τα πλευρά κινητοποιούνται σε αυτές τις περιοχές με επιλεκτική συστολή της κυρτής περιοχής του κορμού (Lenhert et al, The Scroth Method).

ℹ️ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον φυσικοθεραπευτή κ. Παύλο Μιχαλόπουλο, θα βρείτε εδώ