Κλείσιμο

Δέσποινα Βασιλάκη

11 Feb, 2021

Δυσλεξία: Συμπτώματα, Διάγνωση, Αντιμετώπιση

Αρκετά παιδιά εμφανίζουν συμπτώματα δυσλεξίας από τα πρώτα τους χρόνια, χωρίς, δυστυχώς, να γίνονται αντιληπτά εγκαίρως. Οι πρώτες ενδείξεις για την παρουσία δυσλεξίας διαφέρουν σε κάθε ηλικία.

Κάποιες από αυτές μπορεί να εμφανισθούν σε παιδιά νηπιακής ηλικίας και είναι οι ακόλουθες:

  • Να αρχίσουν να μιλούν αργότερα από τα περισσότερα παιδιά.
  • Να έχουν μεγαλύτερη δυσκολία σε σχέση με τα άλλα παιδιά στο να προφέρουν λέξεις.
  • Να μην εμπλουτίζουν το ίδιο γρήγορα με νέες λέξεις το λεξιλόγιό τους και να μην είναι σε θέση να θυμηθούν τη σωστή λέξη για κάθε σκοπό.
  • Να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να μάθουν το αλφάβητο, τους αριθμούς, τις ημέρες της εβδομάδας, τα χρώματα, τα σχήματα, καθώς και να εμφανίζουν δυσχέρειες στο πώς να συλλαβίζουν αλλά και στο πώς να γράφουν το όνομά τους.

Ενδείξεις για παιδιά από το νηπιαγωγείο έως την ηλικία των 9-10 ετών δύνανται να αποτελούν οι ακόλουθες:

  •  Να αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ανάγνωση σκέτων λέξεων, όταν, δηλαδή, αυτές δεν περιβάλλονται από άλλες.
  • Να καθυστερούν στο να μάθουν τη σύνδεση μεταξύ γραμμάτων και ήχων.
  • Να συγχέουν μικρές λέξεις.
  • Να κάνουν διαρκώς λάθη στην ανάγνωση και την ορθογραφία.

Εάν το παιδί εμφανίζει ένα ή δύο από τα σημάδια αυτά, δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι έχει δυσλεξία. Στην περίπτωση, όμως, που εμφανίζει αρκετά από τα παραπάνω, προτείνεται η πραγματοποίηση ειδικών αξιολογήσεων. Η έγκαιρη διάγνωση θα δώσει τη δυνατότητα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών, οι οποίες συχνά επιφέρουν και ψυχολογικά ή προβλήματα συμπεριφοράς εξαιτίας της απόρριψης ή τυχόν αποτυχίας, που βιώνουν τα παιδιά.

Πληροφορίες για τις δομές του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου θα βρείτε εδώ