Κλείσιμο
ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ - Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Παίδων & Εφήβων logo

ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ - Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Παίδων & Εφήβων

+30 210 231 7159
Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης 2, Αχαρνές
Φωτογραφίες
Άνοιγμα Χάρτη

Περιγραφή

Κριτικές

Επικοινωνία

Η «Αγωγή του λόγου» αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο πρόληψης, ενημέρωσης, αξιολόγησης και αποκατάστασης των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας και της μάθησης. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες στον χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης. Τα προγράμματα παρέμβασης είναι εξατομικευμένα και απευθύνονται σε παιδιά, έφηβους και ενήλικες.

Σκοπός μας

Σκοπός της «Αγωγής του λόγου» είναι να σας δείξουμε τον δρόμο της επικοινωνίας και να σας βοηθήσουμε να τον ακολουθήσετε μόνοι σας …. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο υπάρχουν διάφορα στάδια, στα οποία τον κυρίαρχο ρόλο έχουν ο θεραπευτής, το άτομο που φέρει τις δυσκολίες (επικοινωνιακές η μη) και το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον που πρέπει να στηρίζει και να συνεχίζει κάθε προσπάθεια που γίνεται.

Βασικές αρχές

Αρχικά καθήκον μας είναι να εντοπίζουμε οποιεσδήποτε επικοινωνιακές δυσχέρειες , αντιμετωπίζετε. Αξιολογούμε κάθε περίπτωση χωριστά . Κατόπιν, σχεδιάζουμε ένα πλάνο παρέμβασης που είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ατόμου. Καταγράφοντας διάφορα σημαντικά στοιχεία, ενημερώνουμε τους γονείς των παιδιών, τον ίδιο τον έφηβο ή τον ενήλικα, αναφορικά με τα αποτελέσματα που συλλέξαμε στο στάδιο της αξιολόγησης.

Απαντάμε σε ερωτήσεις, ανταλλάσουμε σκέψεις και προβληματισμούς, συζητάμε μαζί για τον καλύτερο δυνατό τρόπο αντιμετώπισης και το πλέον κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης. Θέτουμε στόχους (βραχυπρόθεσμους - μακροπρόθεσμους) και προχωράμε προς την υλοποίηση τους. Μη ξεχνάτε ότι σε όλα τα παραπάνω στάδια και κυρίως στην περίοδο της παρέμβασης, η δική σας συμβολή και βοήθεια στο σπίτι αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο για την ομαλή έκβαση των συνεδριών και την άμεση αποκατάσταση των δυσκολιών. Επίσης, η πρώιμη αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζετε εσείς ή το παιδί σας καθώς και η θεραπευτική παρέμβαση στον κατάλληλο χρόνο μπορεί να προλάβει περισσότερα και μεγαλύτερα μελλοντικά προβλήματα.

Υπηρεσίες

  • Λογοθεραπεία
  • Εργοθεραπεία
  • Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
  • Μαθησιακή Υποστήριξη
  • Ψυχοπαιδαγωγικό
  • Ψυχοθεραπεία
  • Συμβουλευτική Γονέων

Καινοτόμες Υπηρεσίες

Το Κέντρο μας βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα ελάχιστα της κατηγορίας του σε ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς διαθέτει Αίθουσα Μονόδρομου Καθρέπτη αλλά και το κατάλληλα εξειδικευμένο για την λειτουργία της επιστημονικό προσωπικό.

Ο Μονόδρομος Καθρέπτης αποτελεί πολυτιμότατο εργαλείο παρατήρησης της θεραπευτικής συνεδρίας, την στιγμή που αυτή πραγματοποιείται. Εδώ, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα από την άλλη πλευρά της αίθουσας, να παρακολουθήσουν τον χειρισμό συμπεριφοράς του παιδιού από τον θεραπευτή, κρατώντας παράλληλα απορίες για διευκρινίσεις που δίνονται μετά από κάθε συνεδρία.

Η Εκπαιδευτική & Θεραπευτική μας Φιλοσοφία

Πιο αναλυτικά, η δουλειά μας περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

Πρόληψη (Εξειδικευμένα προγράμματα παρέμβασης που στοχεύουν στην εξάλειψη των ήδη υπαρχουσών δυσκολιών και στην πρόληψη μελλοντικών διαταραχών).

Ενημέρωση (Ενημερώνουμε εσάς για την πορεία και την λειτουργία του προγράμματος ή παρεμβάσεις.

Συχνές συναντήσεις με τους γονείς η τον ενήλικα, επαναξιολόγηση ανά τρίμηνο, επαναπροσδιορισμός των θεραπευτικών στόχων.

Ενημερωνόμαστε εμείς οι ίδιοι για τις νέες θεραπευτικές μεθόδους παρέμβασης και τις ενσωματώνουμε στο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Συμμετοχή σε συνέδρια/σεμινάρια/ημερίδες, νέες προσεγγίσεις μέσω άρθρων / επιστημονικών περιοδικών).

Αξιολόγηση (Αξιολόγηση των διαταραχών επικοινωνίας, των δυσκολιών της μάθησης και της σχολικής επίδοσης.

Χρήση φύλλων αξιολόγησης, ερωτηματολογίων, ποικίλων δοκιμασιών-tests για την αντικειμενικότερη ανίχνευση των δυσχερειών).

Παρέμβαση (Προσαρμογή και χρήση του εκπαιδευτικού υλικού και των θεραπευτικών τεχνικών , με βάση τις ατομικές ανάγκες. Οι συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα στο γραφείο μας γίνονται σε ατομικό επίπεδο και έχουν διάρκεια 45΄).

Αποκατάσταση (To οργανωμένο πλάνο παρέμβασης, και η συνεργασία, συμμετοχή των γονέων σε αυτό οδηγούν στην σταδιακή αποκατάσταση των επικοινωνιακών, γνωστικών και μαθησιακών δυσκολιών που έχει κάθε άτομο).

Λιγότερα