Κλείσιμο
Ελληνική Εταιρεία Έρευνας για την Πρόληψη του Καρκίνου (ΕΕΕΠΚΑ) logo

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας για την Πρόληψη του Καρκίνου (ΕΕΕΠΚΑ)

+30 694 686 8422
Λεωφ. Κηφισίας 44, Μαρούσι
Άνοιγμα Χάρτη

Περιγραφή

Ωράριο

Κριτικές

Επικοινωνία

Η Cancer Prevention Research Group in Greece (CPRGGreece) είναι εθελοντική, μη κερδοσκοπική, οργάνωση που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το Φεβρουάριο του 2021 από τον Ευστράτιο Αθανασίου. Βασικός σκοπός της CPRGGreece είναι η σύζευξη μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας. Η CPRGGreece στοχεύει στη μελέτη της πρόληψης του καρκίνου, μέσα από ένα διεπιστημονικό πρίσμα πολλαπλών πεδίων (επιστήμες υγείας, κοινωνικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες της αγωγής) και εξειδικεύσεων (κλινική ιατρική, φαρμακολογία, ψυχολογία, διατροφολογία, κοινωνιολογία, επιστήμη του στρες, βιολογία, χημεία, στατιστική, δημόσια υγεία, επιδημιολογία, οικονομικά, κοινοτική υγεία, παιδαγωγική, κ.ά.), με απώτερη ελπίδα την εθελοντική ενίσχυση της κοινότητας απέναντι στις νεοπλασματικές νόσους (προσφορά, ιατρικός αλφαβητισμός, θωράκιση προαγωγής υγείας).

Αφενός, ερευνητικά άρθρα, μελέτες και ανακοινώσεις μελών της CPRGGreece σε συνέδρια και αφετέρου δράσεις κοινωνικής προσφοράς ή ενημέρωσης κοινού, συνθέτουν τον διττό σκοπό, την σύζευξη μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας. Η ολιστική προσέγγιση της υγείας και η ιατρική ακριβείας βασίζονται στις πολλαπλές εξειδικεύσεις, και την κοινή επικοινωνία αυτών, που επιδιώκει και πετυχαίνει η CPRGGreece. Γνωρίζοντας ραγδαία αποδοχή και αυξάνοντας διαρκώς τον αριθμό των ενεργών μελών της, τον Νοέμβριο του 2021 συστάθηκε και επισήμως ως μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Έρευνας για την Πρόληψητου Καρκίνου (ΕΕΕΠΚΑ) – Cancer Prevention Research Group in Greece (CPRGGreece)», από την σύμπραξη 20 συνεταίρων.

Πλέον η ΕΕΕΠΚΑ μετρά περισσότερα από 750 μέλη σε 73 χώρες του κόσμου!

Παρά τον ούτε ένα χρόνο επίσημης λειτουργίας της CPRGGreece, έχουν αναπτυχθεί ήδη 6 ενεργά ερευνητικά θέματα και 12 κοινωνικά project, και ετοιμάζονται νέα! Τα Project αυτά εστιάζουν σε επιστημονική παραγωγή και δημοσίευση, όσο και σε δραστηριότητες προαγωγής υγείας μέσα στην ίδια την κοινωνία. Επιπλέον, έχει παραδοθεί στο κοινό η αποκλειστικά διαδικτυακή e-Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Ασθενών με Καρκίνο – Οικείων – Φροντιστών, στην οποία ειδικοί ψυχικής υγείας, και άλλοι εθελοντές, θα παρέχουν δωρεάν συμβουλευτική, μέσω γραπτών μηνυμάτων και τηλεδιασκέψεων, προς τους ωφελούμενους.

 

Λιγότερα