Κλείσιμο

Φύλλο εργασίας για το καλοκαίρι

Σε ποιο παιδί δεν αρέσει η ζωγραφική;

  • Τα παιδιά καλούνται να χρωματίσουν τα αντικείμενα που σχετίζονται με το καλοκαίρι ! Συνεπώς τα βάζουμε στη διαδικασία να επιλέξουν και να συσχετίσουν τα αντικέιμενα με την έννοια του καλοκαιριού...
  • Μία επιπλέον δραστηριότητα που θα μπορούσαμε να τους βάλουμε είναι να φτιάξουν προφορικά ή και γραπτά προτάσεις με τις λέξεις της εικόνας.
  • Τέλος, εάν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε και για μεγαλύτερες ηλικίες, θα μπορούσαμε να τα βάλουμε να δημιουργήσουν μία ιστορία με τις εικόνες που θα τους επισημάνουμε ή που τα ίδια θα επιλέξουν !

Στη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά επιτυγχάνουν:

  1.  Ενίσχυση λεξιλογίου στη θεματολογία του καλοκαιριού
  2.  Συσχέτιση εννοιών (καλοκαίρι - ζέστη κλπ)
  3. Ενίσχυση προφορικού ή γραπτού λόγου (ανάλογα αν θα επιλέξουμε να γίνει η περιγραφή προφορικά ή γραπτά)