Κλείσιμο
event logo

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Το Δέντρο Της Ζωής»

25 Feb - 25 Feb

Περιγραφή

Διοργανωτής

Επικοινωνία

Τοποθεσία

 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Το Δέντρο Της Ζωής»

Το εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο είναι βασισμένο στο «Δέντρο της Ζωής», ένα εργαλείο και βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης στην αφηγηματική ψυχοθεραπεία. Είναι δημιούργημα  (το δέντρο της ζωής) των D. Demborough και Ncazelo Ncube και εξελιγμένο από την Dr. Scherrer, Μ. Χαλβατζή & Δ. Κατσικαδέλη. Η αφηγηματική ψυχοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας που εστιάζει στη χρήση αφηγήσεων και εναλλακτικών ιστοριών με σκοπό την εξερεύνηση και την αντιμετώπιση προσωπικών προβλημάτων και συναισθηματικών δυσκολιών δίχως επανατραυματισμό.

Το «Δέντρο» συμβολικά, αναφέρεται σε μια απεικόνιση του ατόμου και της ζωής του ως ένα δέντρο με ρίζες, έδαφος, κορμό, κλαδιά και καρπούς. Κάθε μέρος του δέντρου αντιπροσωπεύει κάποια πτυχή της ζωής και της ταυτότητας του ατόμου. Οι ρίζες αναπαριστούν τις πραγματικές ρίζες του ατόμου, δηλαδή την οικογενειακή καταγωγή, τις προσωπικές ταυτότητες και τις εμπειρίες του παρελθόντος. Το έδαφος αντιπροσωπεύει τη σταθερότητα, τη σύνδεση με την καταγωγή και τη βάση από την οποία αναπτύσσεται ο κορμός και τα κλαδιά του δέντρου. Ο κορμός αναπαριστά τον πυρήνα του δέντρου και αντιπροσωπεύει την προσωπική ταυτότητα, την αυθεντικότητα και την ουσία του ατόμου. Αντιπροσωπεύει επίσης τις βασικές πεποιθήσεις, τις αξίες, τις δυνάμεις και τα προσόντα του. Ο κορμός συμβολίζει την ενότητα του ατόμου, την αυτο-αναγνώριση και τη συνείδηση της ταυτότητάς του. Τόσο το έδαφος όσο και ο κορμός συμβολίζουν το παρόν του θεραπευόμενου. Τα κλαδιά και τα φύλλα που συμβολίζουν το μέλλον, αντιπροσωπεύουν τις επιλογές, τα ενδιαφέροντα, τις δραστηριότητες και τις σχέσεις που αναπτύσσει κανείς στη ζωή του, καθώς και τους πόρους δύναμης του. Οι καρποί αντιπροσωπεύουν τις επιτυχίες, τις ανταμοιβές και την ευημερία που προκύπτουν από τις προσπάθειες του ατόμου.

Η χρήση αυτής της πρακτικής στην αφηγηματική ψυχοθεραπεία βοηθά τον θεραπευόμενο να αναλύσει και να αντιληφθεί την προσωπική του ιστορία, να ανακαλύψει τα συναισθήματα, τις εμπειρίες και τις ανάγκες του και να εξερευνήσει τις πιθανές αλλαγές και την ανάπτυξη που επιθυμεί. Το εργαλείο αυτό αποτελεί ένα μέσο έκφρασης και ανάλυσης που επιτρέπει στον θεραπευόμενο να έρθει σε επαφή με την προσωπική του ιστορία και να αναζητήσει λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Στην αφηγηματική ψυχοθεραπεία, οι θεραπευόμενοι καλούνται  να δημιουργήσουν ένα «Δέντρο» χρησιμοποιώντας σύμβολα, εικόνες, λέξεις ή άλλα μέσα έκφρασης. Αυτό το δέντρο αντιπροσωπεύει την ατομική ιστορία τους, συμπεριλαμβάνοντας σημαντικά γεγονότα, ανθρώπους, συναισθήματα και σχέσεις που έχουν επηρεάσει τη ζωή τους.

Μέσω αυτής της διαδικασίας  οι θεραπευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν και να μοιραστούν την προσωπική τους ιστορία, να ανακαλύψουν συνδέσεις και συμβολισμούς και να κατανοήσουν τις εμπειρίες που τους έχουν διαμορφώσει. Αυτή η διαδικασία μπορεί να βοηθήσει στην αποτύπωση και εξέλιξη της προσωπικής αφήγησης τους, καθώς και στην ανακάλυψη νέων προοπτικών, συνειδητοποιήσεων και αλλαγών.

Τέλος αυτή η πρακτική μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να δείξει την ανάπτυξη, την επίτευξη στόχων, την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και την εξέλιξη του ατόμου κατά μήκος του χρόνου.

«Οι άνθρωποι κατέχουν πολύ μεγαλύτερη πραγματική εμπειρία για να επιλύσουν το πρόβλημα τους οι ίδιοι! Είναι ειδήμονες της ζωής και της επιβίωσής τους!»Michael White (1948-2008)

 

Διάρκεια εκπαιδευτικού σεμιναρίου

26 ώρες (2 Σαββατοκύριακα)

Τόπος διεξαγωγής:  ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ

Τρόπος: Δια ζώσης

Συντονίζει η Νάσια Παναγοπούλου

Ανασυνδυασμένη, Αφηγηματική ψυχοθεραπεύτρια,

Σχεσιακή ψυχοδραματίστρια, γελωτοθεραπεύτρια, Συγγραφέας.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

Σε γενικές γραμμές, το σεμινάριο αυτό που σχετίζεται με το εσωτερικό μας δέντρο αλλά και με εξωτερικούς παράγοντες και πρόσωπα, που έχουν συμβάλει με τον τρόπο τους σ’ αυτό που είμαστε, μπορεί να περιλαμβάνει:

Γνώση: Γίνεται ψυχοεκπαίδευση σχετικά με τις αρχές, τα σύμβολα και τις έννοιες που συνδέονται με το Δέντρο. Αυτή η γνώση περιλαμβάνει μια περιπλάνηση σε ένα «δάσος» προς αναζήτηση του «προσωπικού δέντρου» με σκοπό την κατανόηση της σημασίας των διάφορων στοιχείων του Δέντρου, όπως οι ρίζες, το έδαφος, ο κορμός, τα κλαδιά, τα φύλλα και οι καρποί καθώς και τη σχέση τους με την ανθρώπινη εμπειρία και ανάπτυξη.

Ενδοσκόπηση: Μπορεί να ενθαρρύνει την εσωτερική ανάλυση και αναζήτηση, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να εξετάσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες, πεποιθήσεις και αναγκαιότητες. Αυτή η ενδοσκόπηση μπορεί να επιτρέψει στα άτομα να ανακαλύψουν πιθανές συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων στοιχείων του Δέντρου με την προσωπική πνευματική τους ανάπτυξη καθώς και να μπουν σε διαδικασία σημαντικών συνειδητοποιήσεων, ανακαλύπτοντας μια διαφορετική οπτική των ιστοριών τους.

Πνευματική Πρακτική: Περιλαμβάνει πνευματικές πρακτικές και τεχνικές που σχετίζονται με το Δέντρο. Πρακτικές όπως συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο στηριζόμενο στις γενικότερες αρχές της αφηγηματικής ψυχοθεραπείας (εξωτερίκευση, ανασυγγραφή, εξωτερικοί μάρτυρες κ.α.), τεχνικές διαλογισμού, αναπνοών, οπτικοποίησης, ζωγραφική και άλλες τεχνικές που σκοπό έχουν την ενίσχυση της σύνδεσης με τον εσωτερικό εαυτό, την ενεργοποίηση της πνευματικής ενέργειας και την επίτευξη αρμονίας και ευεξίας χωρίς επανατραυματισμό.

Το «Δέντρο της Ζωής» ως εκπαιδευτικό εργαλείο, μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς τομείς της εκπαίδευσης, όπως η προσωπική ανάπτυξη, η επαγγελματική κατάρτιση, η οικογενειακή συμβουλευτική και η ψυχοθεραπεία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ (Σάββατο 20/01/2024)

Διάρκεια : 8 ώρες

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10.00

-Κύκλος γνωριμίας

-Βιωματικός διαλογισμός «μια φορά και έναν καιρό…»

-Ας ζωγραφίσουμε !!!!

(μικρό διάλλειμα)

-Θεραπευτική γραφή  «το δέντρο μου»

-Ρίζες (ταξίδι στο παρελθόν/το συλλεκτικό μου μουσείο)

(μεγάλο διάλλειμα)

-Έδαφος βιωματική διαδικασία (Το παρόν, οι ανάγκες μου στο «τώρα»)

-Κορμός βιωματική διαδικασία (Το παρόν, οι πόροι δύναμης μου στο «τώρα»)

-Μοίρασμα/κλείσιμο ημέρας

 

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ (Κυριακή 21/01/2024)

Διάρκεια: 8 ώρες 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10.00

-Βιωματικός διαλογισμός (Διασχίζοντας το δάσος)

-Κλαδιά (Μέλλον, κίνητρα, το νόημα της ζωής μου)

-Καρποί (τα δώρα)

-Τα φύλλα (υποστηρικτική ομάδα)

-Μοίρασμα/κλείσιμο ημέρας, homework

 

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ (Σάββατο 24/02/2024)

Διάρκεια 2 ώρες

ΩΡΕΣ 20.00-22.00 (ενδέχεται οι ώρες αυτές να αλλάξουν βάσει του προγράμματος της θεατρικής παράστασης)

Πάμε θέατρο!!!(εξωτερική δράση, η ομάδα  θα παρακολουθήσει θεατρική παράσταση!)

 

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ (Κυριακή 25/02/2024)

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10.00

Διάρκεια 8 ώρες

-Βιωματικός διαλογισμός (η επιστροφή στο δάσος)

-Η σύνδεση με την θεατρική παράσταση

-Αφήγηση παραμυθιού (μια φορά και έναν καιρό ήταν…….Το δικό μας παραμύθι μέσα από τα μάτια της συντονίστριας)

(μεγάλο διάλλειμα)

-Ας γιορτάσουμε! Τα μέλη της ομάδας θα παρουσιάσουν την ιστορία του δικού τους δέντρου (home work)παρουσία αγαπημένων τους προσώπων (εξωτερικοί μάρτυρες).

Επιμέλεια /συντονισμός εκπαιδευτικού σεμιναρίου

 «Το Δέντρο της Ζωής»  Νάσια Παναγοπούλου.

Συνολικό κόστος: 190€ + 15€ για το εισιτήριο θεάτρου

 

Περισσότερα

Ημερομηνίες

Saturday 20/01
08:00
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Το Δέντρο Της Ζωής»
ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ., Αθήνα (Αττική) Χαλάνδρι
Sunday 21/01
08:00
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Το Δέντρο Της Ζωής»
ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ., Αθήνα (Αττική) Χαλάνδρι
Saturday 24/02
18:00
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Το Δέντρο Της Ζωής»
ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ., Αθήνα (Αττική) Χαλάνδρι
Sunday 25/02
08:00
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Το Δέντρο Της Ζωής»
ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ., Αθήνα (Αττική) Χαλάνδρι