Η ΔΕΠΥ ΣTA ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ

Ιστότοπος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: Η βελτίωση της θεραπευτικής και ευρύτερης επαγγελματικής πρακτικής των συμμετεχόντων, μέσω της εμβάθυνσης στους διαθέσιμους τρόπους παρέμβασης.

Ώστε οι συμμετέχοντες: Να μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με άλλους επαγγελματίες στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας και διατομεακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των πυρηνικών και δευτερογενών δυσκολιών του ατόμου με ΔΕΠΥ και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ιδίου και της οικογένειας του.

📌 Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης.

Δομή σεμιναρίου: 26 ώρες εκπαίδευσης, 5 θεματικές ενότητες, 25 ώρες βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 ώρα βιντεοσκοπημένη συζήτηση, 1 δοκιμασία αξιολόγησης / ενότητα, 1 συνολική δοκιμασία αξιολόγησης

Κόστος: 320,00 ευρώ Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr έως Οκτώβριο του 2021

Εγγραφές εδώ

ℹ Για περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, επισκεφθείτε το www.tete.kpechios.org

E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 2105731581

Wednesday 17 March - Sunday 31 October

Άνοιγμα Χάρτη

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας

@ 2020 KIDSPROJECT. All rights reserved. Όροι και προϋποθέσεις.