Η ΔΕΠ-Υ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΦΗΒΟΥ - ΗΛΙΑΝΘΟΣ

Ιστότοπος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: Η βελτίωση της θεραπευτικής και ευρύτερης επαγγελματικής πρακτικής των συμμετεχόντων, μέσω της εμβάθυνσης στους διαθέσιμους τρόπους παρέμβασης. Ώστε οι συμμετέχοντες: Να μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με άλλους επαγγελματίες στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας και διατομεακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των πυρηνικών και δευτερογενών δυσκολιών του ατόμου με ΔΕΠΥ και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ιδίου και της οικογένειας του. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης. Δομή σεμιναρίου: 26 ώρες εκπαίδευσης 5 θεματικές ενότητες 25 ώρες βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις 1 ώρα βιντεοσκοπημένη συζήτηση 1 δοκιμασία αξιολόγησης / ενότητα1 συνολική δοκιμασία αξιολόγησης Εγγραφές στο: tetedu.gr Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, Κυρία Χούλη Παρασκευή, Τηλέφωνο: 210-5731581, 6984601372, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1η ενότητα: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΕΠ-Υ- Τι συμβαίνει και πώς παρουσιάζεται/εκδηλώνεται • «Εισαγωγή- Κλινική Εικόνα Ι & ΙΙ. Παιδιά & Εφηβοί» Μ . Τσαλαμανιός • «Εκτελεστικές Λειτουργίες» Ε. Μπάρλου • «Διάγνωση ΔΕΠΥ Ι» Ε. Μπάρλου • «Διάγνωση ΔΕΠΥ ΙΙ - Η χρήση δομημένων εργαλείων» Ε. Μπάρλου • «Από τα πυρηνικά συμπτώματα στη συναισθηματική και κοινωνική συνιστώσα της ΔΕΠ-Υ: Ψυχολογικοί μηχανισμοί και Ψυχολογικές Θεωρίες» Α. Βάγια 2η ενότητα: ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΔΕΠΥ: Τι συμβαίνει και πώς παρουσιάζεται/εκδηλώνεται - 2 • «ΔΕΠΥ & Διαταραχές Κίνησης» Κ. Αθανασοπούλου • «ΔΕΠΥ & Διαταραχές Λόγου» Ε. Ζέλου • «ΔΕΠΥ & Συναισθηματικές Διαταραχές» Ε. Μπάρλου • «ΔΕΠΥ & Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος» Ε. Μπάρλου • «ΔΕΠΥ- Εξαρτήσεις & Παραβατικότητα» Μ. Γκρέμου • «Η ΔΕΠΥ από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή: Παρουσίαση περιστατικών & συζήτηση» Κ. Μπόλιας – Γ. Δερμάτης • «ΔΕΠΥ & Μαθησιακές δυσκολίες» Α. Γερολυμάτου 3η ενότητα: ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΔΕΠΥ. • «Διαχείριση συμπεριφορών εντός της συνεδρίας» Α. Γερολυμάτου • « Διαχείριση χρόνου και Οργάνωση Προγράμματος» Α. Γερολυμάτου • «Διαχείριση δυσκολιών ως προς την Κίνηση και την Αισθητηριακή επεξεργασία» Κ. Αθανασοπούλου • Διαχείριση δυσκολιών ως προς το Λόγο» Ε . Ζέλου • «Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά και εφήβους» Α. Μαυροειδή • «Θεραπευτική παρέμβαση: Εξαρτήσεις και Παραβατικότητα» Μ . Γκρέμου • «Θεραπευτικές παρεμβάσεις στα παιδιά και στους εφήβους : Εισαγωγή & Βασικές αρχές» A. Γερολυμάτου – Κ. Μπόλιας • «Η ΔΕΠΥ στους ενήλικες και θεραπευτική προσέγγιση – Βασικές Αρχές & Εφαρμογή» Γ. Δερμάτης • «Η σχέση του επαγγελματία με το άτομο με ΔΕΠΥ» Α. Βάγια 4η ενότητα: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΔΕΠΥ • «Μεγαλώνοντας ένα παιδί με ΔΕΠΥ : Με τα μάτια του Γονέα» Γ. Κανατά • «Το οικογενειακό περιβάλλον μπροστά στη ΔΕΠΥ του παιδιού και του ενήλικα- Μεταφράζοντας την εμπειρία» Μ. Διακάκη • «Ψυχοεκπαίδευση – Συμβουλευτική – Θεραπεία Οικογένειας» Α. Μεννή • «Η Θεραπευτική σχέση με τους γονείς στα διαφορετικά στάδια της θεραπευτικής παρέμβασης» Μ. Διακάκη • «Διαχείριση συμπεριφορών που προβληματίζουν στο σπίτι και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον » Α. Γερολυμάτου 5H ενότητα: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΕΠΥ & ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ • «Έχοντας ένα μαθητή με ΔΕΠ-Υ στη σχολική τάξη- Με τα μάτια του εκπαιδευτικού» Χ. Μακρής • «Αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες – αξιοποιώντας τις δεξιότητες του παιδιού/ εφήβου με ΔΕΠΥ στο σχολείο»: Α. Μούγερ • «Το εκπαιδευτικό πλαίσιο υποδέχεται το παιδί/τον έφηβο με ΔΕΠΥ» Ό. Ορφανίδου • «Σύνοψη: Σύζευξη Θεραπευτικών παρεμβάσεων και σφαιρική κάλυψη αναγκών». Α. Γερολυμάτου

Thursday 18 March - Saturday 01 May

Άνοιγμα Χάρτη

@ 2020 KIDSPROJECT. All rights reserved. Όροι και προϋποθέσεις.