Αναγνώριση και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς σε περιβάλλον προσχολικής αγωγής

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ

Ιστότοπος

«Αναγνώριση και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς σε περιβάλλον προσχολικής αγωγής»

📌 Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας

Δομή / περιεχόμενο: 10 ώρες εισηγήσεων και 1 δοκιμασία αξιολόγησης

Κόστος: 150,00

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr από το Νοέμβριο του 2021

Σκοπός: η γνωριμία και εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα βασικά χαρακτηριστικά των ζητημάτων συμπεριφοράς στην προσχολική ηλικία, στο πλαίσιο της τυπικής ανάπτυξης και διαφόρων δυσκολιών, όπως οι ΔΑΦ, η ΔΕΠΥ και συναισθηματικές δυσκολίες.

Ώστε: να μπορούν να αναγνωρίσουν αυτές τις δυσκολίες και να συμμετέχουν στη διαχείριση τους στα πλαίσια της εργασίας τους.

ℹ Για περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, επισκεφθείτε το www.tete.kpechios.org

E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 2105731581

Sunday 31 October

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας

@ 2020 KIDSPROJECT. All rights reserved. Όροι και προϋποθέσεις.