Αναγνώριση και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς σε περιβάλλον προσχολικής αγωγής

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΦΗΒΟΥ - ΗΛΙΑΝΘΟΣ

Ιστότοπος

«Αναγνώριση και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς σε περιβάλλον προσχολικής αγωγής» 📌 Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας Δομή / περιεχόμενο: 10 ώρες εισηγήσεων και 1 δοκιμασία αξιολόγησης Κόστος: 150,00 Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr από το Νοέμβριο του 2021 Σκοπός: η γνωριμία και εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα βασικά χαρακτηριστικά των ζητημάτων συμπεριφοράς στην προσχολική ηλικία, στο πλαίσιο της τυπικής ανάπτυξης και διαφόρων δυσκολιών, όπως οι ΔΑΦ, η ΔΕΠΥ και συναισθηματικές δυσκολίες. Ώστε: να μπορούν να αναγνωρίσουν αυτές τις δυσκολίες και να συμμετέχουν στη διαχείριση τους στα πλαίσια της εργασίας τους. ℹ Για περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, επισκεφθείτε το www.kpechios.gr E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2105731581

Sunday 31 October

Άνοιγμα Χάρτη
Ακολουθήστε μας

@ 2020 KIDSPROJECT. All rights reserved. Όροι και προϋποθέσεις.