Εκπαίδευση στη θεραπεία & αποκατάσταση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΦΗΒΟΥ - ΗΛΙΑΝΘΟΣ

Ιστότοπος

«Εκπαίδευση στη θεραπεία & αποκατάσταση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας» 📌 Για νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας & εκπαίδευσης, τελειόφοιτους / απόφοιτους συναφών σχολών που προτίθενται να εργαστούν με αποκατάσταση διαταραχών αυτιστικού φάσματος Διάρκεια: Νοέμβριος 2021 – Απρίλιος 2022 Δομή / Περιεχόμενο: 40 ώρες εκπαίδευσης (25 ώρες θεωρητικής, ασύγχρονης εκπαίδευσης και 15 ώρες εργαστήρια σε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης). Δομή: 4 αποστολές βιντεοσκοπημένου υλικού και 4 εργαστήρια μέσω της πλατφόρμας google meet. Ημερομηνίες: A) αποστολές βιντεοσκοπημένου υλικού: 26/11/2021, 14/1/2022, 18/2/2022, 18/3/2022. B) ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις: 11/12/2021, 5/2/2022, 5/3/2022, 2/4/2022 Κόστος: 500,00. Ειδική τιμή για ομαδικές εγγραφές / ανέργους / φοιτητές: 400,00 📌 Εγγραφές: Έως και 15/11/2021 Σκοπός: η κατάκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, σχετικά με τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά των ΔΑΦ μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας καθώς και με τις αντίστοιχες αρχές θεραπείας και αποκατάστασης. Ώστε: να είναι σε θέση να κατανοούν τις δυσκολίες των ατόμων με ΔΑΦ μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας, να σχεδιάζουν με υποστήριξη ένα πρόγραμμα παρέμβασης και να το υλοποιούν αποτελεσματικά. ℹ Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, επισκεφθείτε το www.kpechios.gr E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2105731581

Tuesday 20 July - Monday 15 November

Άνοιγμα Χάρτη
Ακολουθήστε μας

@ 2020 KIDSPROJECT. All rights reserved. Όροι και προϋποθέσεις.