Κλείσιμο
event logo

Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας - Ασύγχρονη Παρακολούθηση

Περιγραφή

Διοργανωτής

Επικοινωνία

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Ομιλητές:

Ηλιοπούλου Μάρθα

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

Ζάβρα Νίκη

Φιλόλογος/Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Επιμελήτρια/Συγγραφέας

Σκοπός: ενίσχυση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων αναφορικά με τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας με βάση τα τωρινά δεδομένα.

Στόχοι:

 • Επίπεδο γνώσεων: βαθύτερη κατανόηση του διαφορετικού τρόπου εκμάθησης της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.
 • Επίπεδο ικανοτήτων: χρήση δημιουργικών διδακτικών τεχνικών για την καλύτερη προσέγγιση των μαθημάτων.
 • Επίπεδο στάσεων: προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στις τωρινές απαιτήσεις.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο «Διδακτική Γλώσσας και Λογοτεχνίας» απευθύνεται σε:

 • Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας
 • Παιδαγωγούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Ψυχολόγους
 • Γονείς
 • Φοιτητές παιδαγωγικών και φιλοσοφικών σχολών
 • Φοιτητές λογοθεραπευτικών και εργοθεραπευτικών σχολών
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να ενισχύσει τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο σεμινάριο «Διδακτική Γλώσσας και Λογοτεχνίας» θα αναλυθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Παράγοντες που δυσκολεύουν τα παιδιά στην εκμάθηση νέων ελληνικών και στον συνδυασμό τους με τη λογοτεχνία
 2. Δημιουργικοί τρόποι προσέγγισης του ενδιαφέροντος για τα γνωστικά αντικείμενα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας
 3. Υποδειγματική διδασκαλία και τεχνικές βελτίωσης προφορικού και γραπτού λόγου
 4. Εκμάθηση του τρόπου εφαρμογής μεθόδων που βοηθούν στην κάλυψη μαθησιακών ελλειμμάτων και στη βελτίωση του προφορικού και γραπτού λόγου
 5. Κατασκευή φύλλων εργασίας για Γυμνάσιο, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
 6. Παρουσίαση και συζήτηση μελετών περίπτωσης
 7. Εξαγωγή συμπερασμάτων για κάθε μελέτη περίπτωσης και ενδεικτικές απαντήσεις
 8. Συζήτηση για τον τρόπο συνεξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας με τη Λογοτεχνία
 9. Προετοιμασία μαθητών βήμα προς βήμα για τη συνεξέταση
 10. Συμβουλευτική γονέων και ειδικών θεραπευτών και συζήτηση

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Επιμορφωτικό υλικό
 • E-book [Διδακτική Μεθοδολογία Επεξεργασίας Λογοτεχνικών Κειμένων]
 • Λογότυπο πιστοποίησης με τη μεθοδολογία my-book.gr

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

PC / laptop / tablet

- Σύνδεση internet

- Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (ηχεία, μικρόφωνο, κάμερα)

Οι παροχές του σεμιναρίου θα σταλούν μετά την επιτυχή παρακολούθησή του.

Περισσότερα

Ημερομηνίες

Sunday 12/02
22:00
Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας - Ασύγχρονη Παρακολούθηση
Online Διαδικτυακά
από 40,00 €