Κλείσιμο
event logo

Διαφοροποιημένη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων - Ασύγχρονη Παρακολούθηση

Περιγραφή

Διοργανωτής

Επικοινωνία

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ομιλητές:

Ηλιοπούλου Μάρθα

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

Ζάβρα Νίκη

Φιλόλογος/Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Επιμελήτρια/Συγγραφέας

Ο βασικός σκοπός και οι επιμέρους στόχοι του σεμιναρίου «Διαφοροποιημένη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων» είναι:

Σκοπός: Εξοικείωση των μαθητών σε έναν διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων

Στόχοι:

 • Επίπεδο γνώσεων: βαθύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας για τα θεωρητικά μαθήματα
 • Επίπεδο ικανοτήτων: ενίσχυση δημιουργικότητας απέναντι στη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων
 • Επίπεδο στάσεων: εφαρμογή σύγχρονων διαφοροποιημένων μεθόδων διδασκαλίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο «Διαφοροποιημένη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων» απευθύνεται σε:

 • Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας
 • Παιδαγωγούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Ψυχολόγους
 • Γονείς
 • Φοιτητές παιδαγωγικών και φιλοσοφικών σχολών
 • Φοιτητές λογοθεραπευτικών και εργοθεραπευτικών σχολών
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να ενισχύσει τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο σεμινάριο «Διαφοροποιημένη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων» θα αναλυθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Θεωρητικά μαθήματα που δυσκολεύουν περισσότερο τα παιδιά μαθησιακά
 2. Διαφοροποιημένη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων
 3. Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 4. Εκμάθηση του τρόπου εφαρμογής της διαφοροποιημένης μεθόδου διδασκαλίας μέσω κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών
 5. Εκμάθηση της αξιολόγησης της διαφοροποιημένης μεθόδου με πολλαπλούς τρόπους και επίπεδα
 6. Παρουσίαση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα
 7. Εξαγωγή συμπερασμάτων για κάθε μελέτη περίπτωσης και ερμηνεία αποτελεσμάτων
 8. Διαμόρφωση διαφοροποιημένων σχεδίων διδασκαλίας
 9. Προτάσεις τεχνικών παρέμβασης με βάση τη μέθοδο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 10. Συμβουλευτική για την αντιμετώπιση συμπεριφορών των μαθητών απέναντι σε γνωστικά αντικείμενα που παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Επιμορφωτικό υλικό
 • E-book [Τεχνικές Μελέτης Θεωρητικών Μαθημάτων και ένα e-book σε θεωρητικό μάθημα]
 • Λογότυπο πιστοποίησης με τη μεθοδολογία my-book.gr

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

PC / laptop / tablet

- Σύνδεση internet

- Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (ηχεία, μικρόφωνο, κάμερα)

Οι παροχές του σεμιναρίου θα σταλούν μετά την επιτυχή παρακολούθησή του.

Περισσότερα

Ημερομηνίες

Sunday 12/02
22:00
Διαφοροποιημένη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων - Ασύγχρονη Παρακολούθηση
Online Διαδικτυακά
από 45,00 €