Κλείσιμο
event logo

Αρχαία Ελληνικά: από την Θεωρία στην Πράξη - Ασύγχρονη Παρακολούθηση

Περιγραφή

Διοργανωτής

Επικοινωνία

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Σκοπός: Εξοικείωση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στη διδασκαλία γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Στόχοι:

  • Επίπεδο γνώσεων: βαθύτερη κατανόηση της ομοιότητας αρχαίων με νέων ελληνικών
  • Επίπεδο ικανοτήτων: ενίσχυση δημιουργικότητας απέναντι στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών
  • Επίπεδο στάσεων: καλύτερη αντίληψη ταυτότητας και διαχρονικότητας της γλώσσας

Έναυσμα σχεδιασμού ενός προγράμματος σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των αρχαίων ελληνικών ήταν η δυσκολία πολλών παιδιών να κατανοήσουν τους βασικούς γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με αποτέλεσμα να αδιαφορούν για το γνωστικό αντικείμενο. Μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και προωθώντας μία παιδαγωγική μεθοδολογία προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης στρατηγικών που βοηθούν στην ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υιοθετώντας το υλικό και τη μεθοδολογία του my-book.gr η μάθηση και η γνώση αποκτούν βαθύτερο νόημα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν διδακτικό σεμινάριο εκπαίδευσης απευθύνεται σε φιλολόγους, σε φιλολόγους ΕΑΕ, σε ειδικούς παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς, σε λογοθεραπευτές, σε εργοθεραπευτές, σε φοιτητές φιλοσοφικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να υιοθετήσουν νέα εκπαιδευτικά εργαλεία κατά την εκμάθηση της ορθογραφίας και σε γονείς που επιθυμούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ορθογραφικής ικανότητας των παιδιών τους.

Τι προσφέρουμε;

  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Επιμορφωτικό υλικό
  • E-book [Διδακτική Αρχαίων Ελληνικών σε μαθητές με Δυσκολίες Μάθησης] πρωτότυπο και αδημοσίευτο υλικό 
  • Λογότυπο πιστοποίησης με τη μεθοδολογία my-book.gr

Ομιλητές

Ηλιοπούλου Μάρθα

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

Ζάβρα Νίκη

Φιλόλογος/Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Επιμελήτρια/Συγγραφέας

Απαραίτητος εξοπλισμός για τη συμμετοχή και την παροχή πιστοποίησης και επιμορφωτικού υλικού στο σεμινάριο του my-book.gr είναι: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Κάμερα και Μικρόφωνο, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ενεργής συμμετοχής στις ομαδικές δραστηριότητες. 

Περισσότερα

Ημερομηνίες

Sunday 12/02
22:00
Αρχαία Ελληνικά: από την Θεωρία στην Πράξη - Ασύγχρονη Παρακολούθηση
Online Διαδικτυακά
από 35,00 €