Κλείσιμο
event logo

Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών 1-2-3 (Ασύγχρονη Παρακολούθηση)

Περιγραφή

Διοργανωτής

Επικοινωνία

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Ομιλητές:

Ηλιοπούλου Μάρθα

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

Ζάβρα Νίκη

Φιλόλογος/Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Επιμελήτρια/Συγγραφέας

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ

Ο βασικός σκοπός και οι επιμέρους στόχοι του σεμιναρίου «Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών» είναι:

Σκοπός: ενίσχυση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων αναφορικά με τα είδη των μαθησιακών δυσκολιών

Στόχοι:

 • Επίπεδο γνώσεων: βαθύτερη κατανόηση του διαφορετικού τρόπου εκμάθησης των γνωστικών αντικειμένων
 • Επίπεδο ικανοτήτων: χρήση δημιουργικών διδακτικών τεχνικών για την καλύτερη προσέγγιση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
 • Επίπεδο στάσεων: προσέγγιση της διδασκαλίας ανάλογα με τις δυσκολίες κάθε παιδιού

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο «Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών» απευθύνεται σε:

 • Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας
 • Παιδαγωγούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Ψυχολόγους
 • Γονείς
 • Φοιτητές παιδαγωγικών και φιλοσοφικών σχολών
 • Φοιτητές λογοθεραπευτικών και εργοθεραπευτικών σχολών
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να ενισχύσει τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο σεμινάριο «Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών» θα αναλυθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και ειδική αγωγή
 2. Διαφορετικά είδη μαθησιακών δυσκολιών
 3. Αιτίες εκδήλωσης συμπτωμάτων και τρόποι αντιμετώπισης
 4. Διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών και αξιολόγηση
 5. Τρόποι επιλογής κατάλληλων στόχων για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
 6. Μέθοδοι διαχείρισης συναισθημάτων
 7. Προτάσεις τεχνικών παρέμβασης για παιδιά, γονείς και ειδικούς θεραπευτές
 8. Χρήσιμες εκπαιδευτικές μέθοδοι για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
 9. Διαμόρφωση κατάλληλων σχεδίων διδασκαλίας
 10. Μελέτες περίπτωσης – εξαγωγή συμπερασμάτων
 11. Συζήτηση και συμβουλευτική για την αντιμετώπιση μαθησιακών αδυναμιών

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Επιμορφωτικό υλικό
 • E-book [Ο κόσμος των μαθησιακών δυσκολιών]
 • Λογότυπο πιστοποίησης με τη μεθοδολογία my-book.gr

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

PC / laptop / tablet

- Σύνδεση internet

- Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (ηχεία, μικρόφωνο, κάμερα)

Οι παροχές του σεμιναρίου θα σταλούν μετά την επιτυχή παρακολούθησή του.

Περισσότερα

Ημερομηνίες

Sunday 12/02
22:00
Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών 1-2-3 (Ασύγχρονη Παρακολούθηση)
Online Διαδικτυακά
από 40,00 €