Κλείσιμο
event logo

Αναγνωστική Ικανότητα - Αναγνωστική Ευχέρεια & Κατανόηση - Ασύγχρονη Παρακολούθηση

Περιγραφή

Διοργανωτής

Επικοινωνία

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ/ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Ομιλητές:

Ηλιοπούλου Μάρθα

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

Ζάβρα Νίκη

Φιλόλογος/Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Επιμελήτρια/Συγγραφέας

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ

Ο βασικός σκοπός και οι επιμέρους στόχοι του σεμιναρίου «Αναγνωστική Ικανότητα/Αναγνωστική Ευχέρεια-Κατανόηση» είναι:

Σκοπός: ενίσχυση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων ενίσχυσης δεξιοτήτων ανάγνωσης

Στόχοι:

 • Επίπεδο γνώσεων: βαθύτερη κατανόηση της αξιολόγησης και ενίσχυσης αναγνωστικών δεξιοτήτων
 • Επίπεδο ικανοτήτων: εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών ανάγνωσης
 • Επίπεδο στάσεων: καλύτερη αντίληψη αξιοποίησης στρατηγικών αναγνωστικής παρέμβασης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο «Αναγνωστική Ικανότητα/Αναγνωστική Ευχέρεια-Κατανόηση» απευθύνεται σε:

 • Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας
 • Παιδαγωγούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Ψυχολόγους
 • Γονείς
 • Φοιτητές παιδαγωγικών και φιλοσοφικών σχολών
 • Φοιτητές λογοθεραπευτικών και εργοθεραπευτικών σχολών
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να ενισχύσει τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο σεμινάριο «Αναγνωστική Ικανότητα/Αναγνωστική Ευχέρεια-Κατανόηση» θα αναλυθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και αρχές αναγνωστικής κατανόησης/ευχέρειας
 2. Παράγοντες που επηρεάζουν την αναγνωστική ικανότητα
 3. Δυσκολίες στην αναγνωστική ικανότητα και κατανόηση
 4. Σχέση προφορικού και γραπτού λόγου
 5. Στάδια ανάπτυξης της ανάγνωσης
 6. Αξιολόγηση δυσκολιών στην αποκωδικοποίηση και ενίσχυση της ανάγνωσης
 7. Διδακτική μεθοδολογία και προσεγγίσεις για την ενίσχυση της αναγνωστικής ικανότητας
 8. Μελέτες περίπτωσης – εξαγωγή συμπερασμάτων
 9. Προτάσεις για παιδαγωγική αξιοποίηση
 10. Συζήτηση και συμβουλευτική για την αποτελεσματικότητα των διδακτικών παρεμβάσεων

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Επιμορφωτικό υλικό
 • E-book [Αποκατάσταση Δυσλεξίας, Τεύχος Α’]
 • Λογότυπο πιστοποίησης με τη μεθοδολογία my-book.gr

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

PC / laptop / tablet

- Σύνδεση internet

- Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (ηχεία, μικρόφωνο, κάμερα)

Οι παροχές του σεμιναρίου θα σταλούν μετά την επιτυχή παρακολούθησή του.

Περισσότερα

Ημερομηνίες

Sunday 12/02
22:00
Αναγνωστική Ικανότητα - Αναγνωστική Ευχέρεια & Κατανόηση - Ασύγχρονη Παρακολούθηση
Online Διαδικτυακά
από 40,00 €