Κλείσιμο

Μαρινέλη Ανδρονίκη

22 Sep, 2020

Αυτισμός κατανόηση & αποδοχή

Πολύ συχνά τα πρώτα συμπτώματα μιας αυτιστικής διαταραχής είναι εμφανή από την βρεφική ηλικία. Το βρέφος ή νήπιο με αυτισμό αποφεύγει την σωματική και βλεμματική επαφή. Είναι δύσκολο για τους γονείς να νιώθουν ότι το παιδί τους δεν ανταποκρίνεται στα χάδια και στο ενδιαφέρον τους. Αρχικά δημιουργούνται ματαιωτικά συναισθήματα, ωστόσο μέσω της σωστής ενημέρωσης, της έγκαιρης διάγνωσης (εξειδικευμένες κλίμακες αξιολόγησης, διαγνωστικά εργαλεία κ.α), της κατανόησης, της αποδοχής της κατάστασης, και της άμεσης ένταξης σε πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης, τίθενται τα σωστά θεμέλια για μια καλύτερη ποιότητα ζωής της οικογένειας.

Συναισθήματα που κυριαρχούν σε γονείς παιδιού με αυτισμό είναι φόβος, άρνηση, θυμός και όταν καταλαγιάσουν ακολουθεί θλίψη και ενοχές. Πολλές φορές οι πρώτες αντιδράσεις μπορεί να φέρουν εντάσεις στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Η συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση, βοηθά στην διαχείριση των προβλημάτων που ανακύπτουν για να εξασφαλιστεί η οικογενειακή ισορροπία.

Παγκοσμίως, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, τα ποσοστά του αυτισμού έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η ενημέρωση γύρω από τη φύση του αυτισμού και των χαρακτηριστικών του, θα βοηθήσει τον γονιό να καταλάβει ότι έχει ένα παιδί με τα δικά του χαρίσματα, που αντιλαμβάνεται τον κόσμο με ένα δικό του, ιδιαίτερο τρόπο.

Η κατανόηση και η αποδοχή αποτελούν το πρωταρχικό και ουσιαστικότερο κομμάτι της προόδου του παιδιού. Η άμεση κινητοποίηση της οικογένειας είναι βασική για την περαιτέρω έκβαση της κατάστασης. Η διάγνωση και η έναρξη προγράμματος πρώιμης παρέμβασης εν συνεχεία, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργικότητα του παιδιού και στην αυτονομία του.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο Αγάπης θα βρείτε: ΕΔΩ