Κλείσιμο

Δομώντας τα όρια: πώς η οριοθέτηση προάγει ευτυχισμένα παιδιά;

Κάθε παιδί από τη στιγμή της γέννησης προσπαθεί να ορίσει το περιβάλλον του. Στόχος του είναι να καλύψει τις προσωπικές του ανάγκες. Οι γονείς είναι εκείνοι που θα δημιουργήσουν ένα ασφαλές και σίγουρο περιβάλλον για το παιδί τους.

Ποιος είναι, όμως, ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό;

Η απάντηση βρίσκεται στα «όρια».

Γιατί τα όρια είναι σημαντικά;

 • Δημιουργούν μία ασφαλή προσωπικότητα με σεβασμό και υπευθυνότητα
 • Βοηθούν το παιδί στην τοποθέτηση και στην τήρηση των στόχων
 • Προάγουν την ενσυναίσθηση και τη συναισθηματική του ωρίμαση
 • Βοηθούν στη διαχείριση της ματαίωσης
 • Προάγουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση των παιδιών
 • Βοηθούν στην προσαρμογή και στον συμβιβασμό του παιδιού σε άλλα πλαίσια
 • Προάγουν την υγιή κοινωνικοποίηση και την ένταξη σε ομάδες

Γιατί οι γονείς δυσκολεύονται να βάλουν όρια;

Πολλές φορές οι γονείς δυσκολεύονται να θέσουν όρια, καθώς:

 • Φοβούνται μήπως είναι πολύ αυστηροί
 • Θεωρούν, εσφαλμένα, ότι τα όρια επηρεάζουν την ελεύθερη βούληση των παιδιών
 • Λειτουργούν και οι ίδιοι χωρίς συγκεκριμένη οριοθέτηση, με αποτέλεσμα αυτή να δυσχεραίνεται

Προϋποθέσεις για σταθερά και δομημένα όρια

Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική οριοθέτηση σχετίζονται με τρεις βασικές αρχές διαπαιδαγώγησης: Την αρχή της «σταθερότητας», την αρχή της «επιμονής» και την αρχή της «υπομονής».

Οι γονείς πρέπει να αντιληφθούν ότι για την επίτευξη των στόχων πρέπει να είναι αποφασισμένοι να το κάνουν. Να μην υποκύπτουν στις πιέσεις που ασκούν τα παιδιά. Πρέπει, ακόμα, να γνωρίζουν πως η υπομονή είναι εκείνη που θα προάγει θετικά τα όρια που έχουν θέσει.

Τέλος, είναι σημαντικό να μην αισθάνονται ενοχές για την επιμονή στον κανόνα. Η συναισθηματική φόρτιση υπάρχει, αλλά είναι αναγκαίο να ξεπεραστεί, για να οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πώς βάζουμε τα όρια;

 • Βάλτε όρια που σχετίζονται με την ηλικία του παιδιού
 • Ακολουθείτε και οι δύο γονείς το ίδιο πρότυπο ορίων – κανόνων
 • Προσφέρετε στο παιδί πρότυπα μίμησης
 • Μην του ζητάτε να κάνει κάτι που εσείς οι ίδιοι δεν ακολουθείτε ως κανόνα
 • Βάλτε τα όρια με ηρεμία και στοργή, για να προαχθεί η σιγουριά, και όχι ο φόβος
 • Κάντε μικρά και σταθερά βήματα στην τοποθέτηση των ορίων. Το αυστηρό όριο οδηγεί σε παθητικότητα
 • Ενισχύστε θετικά τις συμπεριφορές του παιδιού. Δείξτε σεβασμό, αγάπη κι επιβράβευση
 • Επικεντρώστε την κριτική σας στην πράξη, και όχι στον χαρακτήρα του παιδιού
 • Μη χρησιμοποιείτε φράσεις όπως: «είσαι κακό παιδί», «είσαι χαζός», «είσαι άχρηστος»
 • Δώστε στο παιδί εναλλακτικές λύσεις για να εξωτερικεύσει τη συσσωρευμένη ενέργεια

Δώστε σημασία στα συναισθήματα του παιδιού.
Διακρίνετε πότε η συμπεριφορά είναι χειριστική ή πραγματικά το παιδί βιώνει αρνητικά συναισθήματα.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε:

Οι κανόνες εξυπηρετούν τη ζωή μας. Μας δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και να ενταχθούμε σε κοινωνικές ομάδες. Μας βοηθούν, επίσης, να κατανοήσουμε τα πραγματικά μας όρια και τις δυνατότητες.
Τέλος, βοηθούν στην τοποθέτηση σταθερών και ρεαλιστικών στόχων με μεγάλο ποσοστό επίτευξης.

Πηγή: missormadam.gr