Κλείσιμο

Μαμά, γιατί πρέπει να είμαι σε όλα τέλειος;

«Μαμά, γιατί πρέπει να είμαι σε όλα τέλειος;»: Πώς η χαμηλή επίδοση στο σχολείο επηρεάζει την αυτοεκτίμηση του παιδιού.

Για ένα παιδί, μετά την ανάδειξη της προσωπικότητάς του μέσα στην οικογένεια, και την αποσαφήνιση του ρόλου του εντός της, σημαντικό ρόλο παίζει η εικόνα που διαμορφώνει μέσα στο σχολικό πλαίσιο.

Το σχολείο, στις μέρες μας, επηρεάζει, έντονα, τον βαθμό αυτοεκτίμησης του ατόμου, και διαμορφώνει, ενεργά, την εικόνα που φτιάχνει για τον εαυτό, σε σχέση με την έννοια της ικανότητας. Ένα σημαντικό κομμάτι για το σχολείο είναι η ακαδημαϊκή επίδοση του παιδιού.

Είναι, όμως, η επίδοση στα σχολικά έργα το μόνο δείγμα ικανότητας του παιδιού;

Η απάντηση είναι όχι. Η επίδοση δεν αποτελεί, πάντα, δείγμα ικανότητας. Αυτό συμβαίνει, καθώς υπάρχουν διαφορετικοί τύποι μάθησης.

"Κάθε παιδί μαθαίνει και αποθηκεύει, διαφορετικά, την εισερχόμενη πληροφορία."

Επιπλέον, κάθε παιδί έχει διαφορετικό ρυθμό μάθησης, διαφορετικό βαθμό επεξεργασίας των πληροφοριών, και διαφορετικό χώρο αποθήκευσης.

Επομένως, τα γενικευμένα γνωστικά έργα, όπως δίνονται και μαθαίνονται εντός του σχολείου, λειτουργούν διαφορετικά σε κάθε παιδικό εγκέφαλο. Έτσι, άλλοι δείχνουν να τα καταφέρνουν και άλλοι όχι.

Έτσι, η εικόνα του παιδιού για την ικανότητά του επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά, ανάλογα με το αν του ταιριάζει η δομή του γνωστικού έργου.

Παράλληλα, η μεγάλη ενασχόληση των γονέων και των εκπαιδευτικών με την επίδοση επηρεάζει αρνητικά την εικόνα του παιδιού σε σχέση με την ικανότητα.

Έτσι, φτάνουμε στην απορία των παιδιών: “Γιατί πρέπει να είμαι σε όλα τέλειος;”.

Πολλές φορές δίνουμε τόση σημασία στη σχολική επίδοση που ξεχνάμε να μάθουμε στο παιδί πως δεν μπορούμε, και δεν χρειάζεται, να είμαστε καλοί σε όλα.

Επιπλέον, δυσκολευόμαστε, ως γονείς ή ως εκπαιδευτικοί, να κατανοήσουμε πως, όσο επιβαρύνουμε το παιδί με μια αρνητική εικόνα για τη σχέση του με τη μάθηση, τόσο καταρρακώνουμε την εικόνα του για τον εαυτό.

Δημιουργούμε, οι ίδιοι, στο παιδί μας το αίσθημα της ανικανότητας, και, έπειτα, ζητάμε, απεγνωσμένα, να τα καταφέρει, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε, συνεχώς, σε έναν φαύλο κύκλο.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί να ανακτήσει την αυτοεκτίμησή του σε σχέση με τη μάθηση:

  • Δώστε σε κάθε παιδί τον χρόνο που χρειάζεται, για να αποθηκεύσει τις πληροφορίες.
  • Βάλτε μικρούς και ρεαλιστικούς στόχους.
  • Επιβραβεύστε το παιδί, ακόμα και για μικρά επιτεύγματα.
  • Μην επιμένετε σε όσα το παιδί δεν καταφέρνει.
  • Τονώστε τα ταλέντα και τα θετικά στοιχεία που δεν σχετίζονται με τη μάθηση.
  • Δείξτε του πως, ακόμα και αν αποτυγχάνουμε, πάντα υπάρχει μια λύση στο πρόβλημα.
  • Μη χρησιμοποιείτε αρνητικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τη μάθηση, όπως: «είσαι χαζός, άχρηστος».
  • Τονώστε την προσπάθεια, και όχι την επιτυχία του παιδιού.

Και να θυμάστε:

Δείξτε αγάπη στο παιδί που έχετε και αποδεχτείτε το, πρώτα εσείς, με όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει, για να μπορέσετε να ενθαρρύνετε την πίστη στον εαυτό του. Γιατί η ικανότητα δεν κρύβεται, πάντα, μέσα στη γνώση, και η γνώση δεν κρύβει, πάντα, ικανότητες.

Πηγή: Miss or Madam