Κλείσιμο

ΟΛΑ τα βιβλία προετοιμασίας Α' Δημοτικού -50%

Μαθησιακή Σχολική Ετοιμότητα

10-20% μαθητικού πληθυσμού δυσκολεύεται ή αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Οι ικανότητες που απαιτούνται για την:

 - κατάλληλη επεξεργασία των ερεθισμάτων

 - παρακολούθηση του σχολικού προγράμματος

 - προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον

Δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς!


ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ MY-BOOK


ΟΛΑ τα βιβλία προετοιμασίας Α' Δημοτικού -50%


Δείτε το ebook

Δείτε το ebook

Δείτε το ebook

Δείτε το ebook

Δείτε το ebook

Δείτε το ebook