Κλείσιμο
event logo

Σεμινάρια Εκπαίδευσης στο Ψυχομετρικό Εργαλείο WAIS-IV

09 Dec - 10 Dec

Περιγραφή

Διοργανωτής

Επικοινωνία

«Εκπαίδευση στο Ψυχομετρικό Εργαλείο WAIS-V»

Το εργαλείο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της νοημοσύνης και των γνωστικών ικανοτήτων των εφήβων, από 16 έτη και 0 μήνες, και των ενηλίκων μέχρι τα 90 έτη και 11 μήνες. Η χρήση του εργαλείου πραγματοποιείται ευρέως από ψυχολόγους, Στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η αναθεωρημένη έκδοση του WAIS εξερευνά και τις έξι διαστάσεις της νοημοσύνης του εφήβου ή του ενήλικα, αναδεικνύοντας δυνατότητες και αδυναμίες. Επιπλέον, μέσω των αποτελεσμάτων, ο ειδικός έχει την δυνατότητα να αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες για τυχόν νευροεκφυλιστικές νόσους, σε όλο το εύρος της πρώιμης ενηλικίωσης έως και της τρίτης ηλικίας.

Μέσω της νευροψυχολογικής εκπαίδευσης του συγκεκριμένου Διαγνωστικού Εργαλείου, ο ειδικός ψυχικής υγείας θα έχει την ικανότητα να χορηγήσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα της κλίμακας WAIS-IVGR.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου:

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023 στις 10:00-14:00:

Παρουσίαση Εργαλείου WAIS-IV (Αναφορά σε γενικές πληροφορίες)

Τρόπος και οδηγίες Εξέτασης

Παρουσίαση των υποκλιμάκων WAIS-IV (ανάλυση λειτουργιών και γνωστικών περιοχών)

 

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023 στις 10:00-14:00 :

Ανάλυση των Κύριων και Βοηθητικών Δεικτών

Οδηγίες Χορήγησης (Ανάλυση και επεξήγηση εξέτασης και προετοιμασία χορήγησης)

Οδηγίες Βαθμολόγησης (Ανάλυση τρόπου βαθμολόγησης και κανόνων)

 

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 στις 10:00-14:00 :

Βαθμολόγηση (Φυλλάδιο βαθμολόγησης, εισαγωγή στους χαρακτηρισμούς επιδόσεων)

Εξαγωγή Δεικτών

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων (επεξήγηση χαρακτηρισμών επιδόσεων, σύνδεση με κλινική εικόνα)

 

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023 στις 10:00-14:00 :

Σύνταξη Αναφοράς (Εισαγωγή τρόπου συγγραφής αναφοράς, επεξήγηση υπο-ενοτήτων)

Παρουσίαση Αναφορών

Παρουσίαση περιστατικών (σύνδεση αποτελεσμάτων και ερμηνεία αυτών, βάσει της κλινικής συμπτωματολογίας)

 

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023 στις 10:00-14:00 (Πρακτικό μέρος) :

Παρουσίαση πραγματικών κλινικών περιστατικών (εφήβων και πρώιμης ενήλικης ζωής)

Χορήγηση και Βαθμολόγηση αυτών

Συζήτηση

 

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 στις 10:00-14:00 :

Ερμηνεία πραγματικών κλινικών περιστατικών (τρίτης ηλικίας)

Πρακτική εξάσκηση στη συγγραφή αναφοράς των περιστατικών

Συζήτηση

 

Επισκόπηση εκπαιδευτικού προγράμματος:

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Έναρξη Σάββατο 18/11/2023  – Λήξη Κυριακή 10/12/2023

Διάρκεια Σεμιναρίου: 24 ώρες

Τοποθεσία: Εξ αποστάσεως και Δια ζώσης

 

 

Περισσότερα

Ημερομηνίες

Saturday 09/12
08:00
Σεμινάρια Εκπαίδευσης στο Ψυχομετρικό Εργαλείο WAIS-IV
Online Διαδικτυακά
Sunday 10/12
08:00
Σεμινάρια Εκπαίδευσης στο Ψυχομετρικό Εργαλείο WAIS-IV
Online Διαδικτυακά