Κλείσιμο
event logo

Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Τρόποι υποστήριξης και αξιολόγησης

15 Feb

Περιγραφή

Διοργανωτής

Επικοινωνία

Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Τρόποι υποστήριξης και αξιολόγησης

15 Φεβρουαρίου 2023

Πρωινό σεμινάριο 10:00 πμ – 13:00 μμ

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων

Ποιος είναι ο σκοπός και οι στόχοι του σεμιναρίου;

Σκοπός είναι η δυνατότητα αξιολόγησης ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του σεμιναρίου:

⇒ Επίπεδο γνώσεων: εκμάθηση μαθησιακών δυσκολιών

Επίπεδο ικανοτήτων: εύρεση εναλλακτικών παρεμβάσεων για την αξιολόγηση

Επίπεδο στάσεων: κατασκευή φύλλων εργασίας για την κατάλληλη αξιολόγηση

Σε ποιους απευθύνεται;

 Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας

Παιδαγωγούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ειδικούς Παιδαγωγούς

Λογοθεραπευτές

Εργοθεραπευτές

Ψυχολόγους

Γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας

Γονείς παιδιών σχολικής ηλικίας

Γονείς παιδιών εφηβικής ηλικίας

Φοιτητές παιδαγωγικών και φιλοσοφικών σχολών

Φοιτητές λογοθεραπευτικών και εργοθεραπευτικών σχολών

Σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να ενισχύσει τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του

Περιεχόμενο

Θεωρητικό υπόβαθρο μαθησιακών δυσκολιών

Αναγνώριση και τρόποι αντιμετώπισης

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές παρέμβασης

Διενέργεια προφορικών εξετάσεων

Αρχές εξέτασης

Τρόποι αξιολόγησης

Αξιολογητική διαδικασία

Κατασκευή φύλλων εργασίας

Μελέτες περίπτωσηςεξαγωγή συμπερασμάτων

Συζήτηση και συμβουλευτική

Τι περιλαμβάνει;

Βεβαίωση παρακολούθησης

Επιμορφωτικό υλικό

E-book «Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γ’ Τεύχος – Αδημοσίευτο Υλικό»

Πιστοποιητικό διδακτικής μεθοδολογίας my-book.gr

Απαραίτητος εξοπλισμός για τη συμμετοχή και την παροχή πιστοποίησης και επιμορφωτικού υλικού στο σεμινάριο του my-book.gr είναι:

PC / laptop / tablet

- Σύνδεση internet

- Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (ηχεία, μικρόφωνο, κάμερα)

Οι παροχές του σεμιναρίου θα σταλούν μετά την επιτυχή παρακολούθησή του.

Περισσότερα

Ημερομηνίες

Wed 15/02
08:00
Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Τρόποι υποστήριξης και αξιολόγησης
Online Διαδικτυακά
από 36,00 €
Ακολουθήστε μας