Κλείσιμο
event logo

Ενδοοικογενειακή Βία (διαδικτυακά)

Περιγραφή

Διοργανωτής

Επικοινωνία

Τοποθεσία

Διαδικτυακό Σεμινάριο

Στο Σεμινάριο αυτό θα μιλήσουμε για τις μορφές ης ενδοοικογενειακής βίας. Θα ασχοληθούμε τόσο με τα είδη της ενδο-οικογενειακής βίας που έχουν σημάδια εμφανή, όσο και με τις πιο ύπουλες και επικίνδυνες μορφές ενδο-οικογενειακής βίας. Θα μιλήσουμε για τα συνήθη προειδοποιητικά σημάδια αυτής και θα αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά τόσο του θύτη, όσο και του θύματος αυτής.

Επίσης, θα ασχοληθούμε με τους παράγοντες που αναπαράγουν την ενδοοικογενειακή βία, καθώς και με το θέμα των παιδιών ως θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Θα ασχοληθούμε με την κακοποίηση του παιδιού, τις συνήθεις συνέπειες που έχει στο παιδί, τις μορφές που παίρνει, το προφίλ των κακοποιημένων παιδιών και το ρόλο των γονέων.

Επιπλέον, θα αναφερθούμε στην σεξουαλική κακοποίηση, τις συνέπειες που έχει στα παιδιά και το ρόλο των γονέων για την πρόληψη του φαινομένου αυτού.

Τέλος, θα επισημάνουμε τι θα ήταν καλό να κάνει κάποιος που βιώνει την ενδοοικογενειακή, το πως θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε κάποιο δικό μας πρόσωπο που έχει πέσει θύμα ενδο-οικογενειακής βίας, καθώς και το πως θα ήταν καλό να ενεργήσουμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε την πρόληψη του φαινομένου.

Βεβαίωση Παρακολούθησης: 

• Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου, δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης Εγκεκριμένη από τον ΕΟΠΠΕΠ.

• Στα Διαδικτυακά Σεμινάρια η Βεβαίωση παρακολούθησης στέλνεται ηλεκτρονικά μετά το πέρας του σεμιναρίου ή μπορείτε εάν επιθυμείτε να την παραλάβετε από το κέντρο μας.

Περισσότερα

Ημερομηνίες

Thursday 21/12
17:00
Ενδοοικογενειακή Βία (διαδικτυακά)
Online Διαδικτυακά
από 20,00 €