Κλείσιμο
event logo

Διδακτική Μεθοδολογία Έκθεσης - Ασύγχρονη Παρακολούθηση

Περιγραφή

Διοργανωτής

Επικοινωνία

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σκοπός: ενίσχυση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων αναφορικά με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του σεμιναρίου:

 • Επίπεδο γνώσεων: βαθύτερη κατανόηση του διαφορετικού τρόπου εκμάθησης της Νεοελληνικής Γλώσσας
 • Επίπεδο ικανοτήτων: χρήση δημιουργικών διδακτικών τεχνικών για την καλύτερη προσέγγιση του μαθήματος
 • Επίπεδο στάσεων: προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της Νεοελληνικής Γλώσσας στις τωρινές απαιτήσεις

Σε ποιούς απευθύνεται

 • Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας
 • Παιδαγωγούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Ψυχολόγους
 • Γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας
 • Γονείς παιδιών σχολικής ηλικίας
 • Γονείς παιδιών εφηβικής ηλικίας
 • Φοιτητές παιδαγωγικών και φιλοσοφικών σχολών
 • Φοιτητές λογοθεραπευτικών και εργοθεραπευτικών σχολών
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να ενισχύσει τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του

Περιεχόμενο

 1. Παράγοντες που δυσκολεύουν τα παιδιά στην εκμάθηση νέων ελληνικών
 2. Δημιουργικοί τρόποι προσέγγισης του ενδιαφέροντος για το γνωστικό αντικείμενο της νεοελληνικής γλώσσας
 3. Υποδειγματική διδασκαλία και τεχνικές βελτίωσης προφορικού και γραπτού λόγου
 4. Εκμάθηση του τρόπου εφαρμογής μεθόδων που βοηθούν στην κάλυψη μαθησιακών ελλειμμάτων και στη βελτίωση του προφορικού και γραπτού λόγου
 5. Κατασκευή φύλλων εργασίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 6. Παρουσίαση και συζήτηση μελετών περίπτωσης
 7. Εξαγωγή συμπερασμάτων για κάθε μελέτη περίπτωσης και ενδεικτικές απαντήσεις
 8. Συζήτηση για τον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας
 9. Προετοιμασία μαθητών βήμα προς βήμα για τις εξετάσεις
 10. Συμβουλευτική γονέων και ειδικών θεραπευτών και συζήτηση

Τι περιλαμβάνει

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Επιμορφωτικό υλικό
 • E-book “Διδακτική Μεθοδολογία Έκθεσης”
 • Πιστοποιητικό διδακτικής μεθοδολογίας my-book.gr

Προϋποθέσεις συμμετοχής

PC / laptop / tablet

- Σύνδεση internet

- Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (ηχεία, μικρόφωνο, κάμερα)

Οι παροχές του σεμιναρίου θα σταλούν μετά την επιτυχή παρακολούθησή του

Περισσότερα

Ημερομηνίες

Sunday 12/02
22:00
Διδακτική Μεθοδολογία Έκθεσης - Ασύγχρονη Παρακολούθηση
Online Διαδικτυακά
από 40,00 €