Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξελικτικής Ψυχοκινητικής

ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. Ανδριάννα Γεροντή

Ιστότοπος

Τα δύο μεγάλα ερωτήματα που έχουν συνήθως οι γονείς είναι πότε θα περπατήσει και πότε θα μιλήσει το παιδί τους. Υπάρχουν όμως κι άλλοι τομείς της ανάπτυξης που αποδεικνύουν ότι ένα παιδί αναπτύσσεται φυσιολογικά.

Η ανάπτυξη του παιδιού είναι μια δυναμική πολυπαραγοντική διαδικασία.

Οι γονείς ανησυχούν όταν αργεί το παιδί τους να μιλήσει ή να περπατήσει, όταν η συμπεριφορά του δεν συμβαδίζει με την ηλικία του, αν χάσει ικανότητες που είχε ήδη κατακτήσει και κυρίως όταν υπάρχει σχολική αποτυχία.

Η ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού ελέγχεται γενικότερα στους τομείς ομιλίας, αδρής – λεπτής κινητικότητας, αντίληψης και κοινωνικότητας.

Η εκτίμηση ενός παιδιού με καθυστέρηση σε διάφορους τομείς της εξέλιξης περιλαμβάνει ιατρικό ιστορικό τόσο του παιδιού όσο και της οικογένειας αλλά και σε ειδικές περιπτώσεις εργαστηριακό έλεγχο για αποκλεισμό παθολογικών καταστάσεων.

Η αναπτυξιολογική καθυστέρηση σε αυτές τις ηλικίες, σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς, γενετικούς και βιολογικούς παράγοντες χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, που πιθανό να μας οδηγήσει στη διάγνωση αναπτυξιακών διαταραχών όπως ο αυτισμός, η διάχυτη αναπτυξιακή καθυστέρηση, οι μαθησιακές δυσκολίες.

Ο έλεγχος αφορά και παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών καθώς ήπιες διαταραχές μπορεί να διαφύγουν της προσοχής γονέων, εκπαιδευτικών αλλά και ιατρών ενώ η ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη έχει κυρίαρχη θέση καθώς πλησιάζουμε στην εφηβεία.

Η έγκαιρη ανίχνευση και πρώιμη παρέμβαση ακόμα και σε απλές περιπτώσεις οδηγεί σε σημαντικά αποτελέσματα, μείωση του άγχους τόσο της οικογένειας αλλά και του παιδιού ενώ βοηθά ταυτόχρονα στην διαπίστωση και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του παιδιού τόσο σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο όσο και σε γνωστικό.

Η ανίχνευση των διαταραχών της ανάπτυξης από την βρεφική και προσχολική ηλικία οδηγεί σε κατάρτιση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σημαντική βελτίωση της ψυχοκινητικής εξέλιξης του κάθε παιδιού.

Τα χαρισματικά παιδιά επίσης αποτελούν ειδική ομάδα στην αναπτυξιακή παιδιατρική που απαιτεί κατάλληλους χειρισμούς αξιολόγησης και αξιοποίησης του δυναμικού τους. Είναι ευάλωτα ψυχοσυναισθηματικά αν δεν τύχουν κατάλληλης αντιμετώπισης αλλά και ειδικού ακαδημαϊκού προγράμματος.

Ψυχοκινητικότητα είναι η σχέση ανάμεσα στην κινητικότητα την Νόηση και το Συναίσθημα… Είναι δεμένη με τις σχέσεις του παιδιού με το περιβάλλον και καθορίζει την ψυχοκινητική συμπεριφορά του.

Όσο καλύτερα γνωρίζει το παιδί τις δυνατότητες κάθε μέλους του, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι προοπτικές για προσωπική ανάπτυξη.

Το σώμα ενός παιδιού λοιπόν, είναι το σημείο αναφοράς γύρω από το οποίο οργανώνει τις αισθήσεις και τις αντιλήψεις του. Μέσω της κίνησης το παιδί αποκτά συνείδηση του εαυτού του, των ορίων του και των άλλων γύρω του.
Επομένως, πρόοδος του παιδιού στον συντονισμό κινήσεων, επιφέρει πρόοδο στη σκέψη του.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

  • Λεπτή κινητικότητα, η οποία επιτρέπει στο παιδί να αναπαράγει γρήγορα γράμματα και λέξεις.
  • Χωροχρονικός προσανατολισμός που βοηθάει το παιδί στην απόκτηση εννοιών, όπως δεξιά αριστερά, οριζόντια στήλη, κάθετη, σύνθεση λέξεων.
  • Ασκήσεις ισορροπίας οι οποίες προσφέρουν στο παιδί την αίσθηση της ασφάλειας που χρειάζεται.
  • Παράστημα το οποίο έχει ψυχοπνευματική αντανάκλαση γιατί βοηθάει στην αυτοκυριαρχία την αυτοπεποίθηση και στον αυτοέλεγχο των σκέψεων.
  • Διαχείριση Συναισθημάτων: Πώς εκφράζουμε τον θυμό μας, την λύπη, την ζήλια, την χαρά, την απογοήτευση; Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε; Τα παιδιά μαθαίνουν να κατανοούν τα συναισθήματα τους και να τα διαχειρίζονται κατάλληλα, όπως επίσης και να επικοινωνούν αυτό που αισθάνονται χωρίς εξάρσεις και βίαιες συμπεριφορές.
  • Ομαδικά παιχνίδια μέσω ειδικών καθοδηγούμενων παιχνιδιών έτσι ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν πως να προστατεύουν τον εαυτό τους από τυχόν διαμάχες ή βίαιες συμπεριφορές από άλλα παιδιά και πως να διαχειρίζονται διάφορες φοβίες που τυχόν έχουν, μέσω Δραματοθεραπείας. Επίσης, μαθαίνουν να εκφράζουν ό,τι τους απασχολεί, αντί να το κρατάνε μέσα τους και να κλείνονται στον εαυτό τους με βασικό στόχο την «Ανάπτυξη της Προσωπικότητας του παιδιού».
  • Ανάπτυξη «Αυτοπεποίθησης- Αυτοεκτίμησης» : Τα παιδιά αναπτύσσουν μια ισχυρή αίσθηση του εαυτού τους και της ταυτότητας τους. Αποκτούν εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν πρωτοβουλία και εφευρετικότητα, ευαισθητοποιούνται στις ανάγκες των άλλων και γίνονται πιο ικανά στην επικοινωνία. Βελτιώνουν την ικανότητα εστίασης και προσοχής, αποκτούν ευκολία στο να εκφραστούν και να παρουσιάσουν αυτό που ¨είναι¨ και συνειδητοποιούν την μοναδικότητα τους, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Απευθύνεται σε παιδαγωγούς, ειδικούς παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους κ σε όποιον άλλον θεωρεί πως είναι χρήσιμο για τη δουλειά του.

Μετά το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι σπουδαστές μας θα έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν αυτόνομες ομάδες παιδιών μέσα από τις οποίες θα δουλεύουν θέματα ενίσχυσης αυτοπεποίθησης, επιθετικότητας, διαχείρισης συναισθημάτων, παιδικών φοβιών, υπερκινητικότητας, μαθησιακών δυσκολιών.

Κάθε μήνα θα έχουν συνάντηση με τους γονείς των παιδιών αναφέροντας την δουλειά που έγινε κ βάζοντας νέους στόχους.

Συνάμα, θα υπάρχουν (3) τρεις εργασίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται ένα (1) Σάββατο Κύριακο το μήνα και ώρες 10:00 – 15:00.

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι επτά (7) μήνες.

ΚΟΣΤΟΣ: 80€ Εγγραφή & 150€ ανά μήνα για 7 μήνες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 70 ΩΡΩΝ

Αν η πληρωμή του Προγράμματος γίνει εφάπαξ υπάρχει έκπτωση 20% στην αναγραφόμενη τιμή.

  • Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων! Δηλώστε σύντομα την συμμετοχή σας.
  • Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες συμμετοχές, θα δημιουργηθεί ένα ακόμη τμήμα, το οποίο θα διεξάγεται την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  

ΜΗΝΕΣ

 

ΗΜΕΡΕΣ

 

2022

 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

 

29 & 30 (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ)

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

 

12 & 13 (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ)

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

 

05 & 06 (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ)

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

 

02 & 03 (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ)

 

ΜΑΙΟΣ

 

07 & 08 (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

 

ΙΟΥΝΙΟΣ

 

18 & 19 (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

 

ΙΟΥΛΙΟΣ

 

02 & 03 (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)


Κάνε αίτηση εγγραφής εδώ https://bit.ly/aithsh-psuxokinhtikh 

ΚΕ. ΘΕ. ΣΥ

Διευθύντρια Ανδριάννα Γεροντή

BSc Psychology – Ανασυνδυασμένη Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία.

Τοποθεσία Cosmos Business Center (3ος  όροφος)

Λεωφ. Κηφισίας 125 -127, Αμπελόκηποι

Τ: 215-5151681 – Κ: 6936504508

Friday 29 January - Sunday 03 July

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας

@ 2020 KIDSPROJECT. All rights reserved. Όροι και προϋποθέσεις.