Πολιτικές υγείας και ψυχικής υγείας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ

Ιστότοπος

«Πολιτικές υγείας και ψυχικής υγείας»

Το σεμινάριο σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με το socialpolicy.gr

📌 Για νέους επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας, κοινωνικούς και οικονομικούς επιστήμονες με ενδιαφέρον στην ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας, φοιτητές ή τελειόφοιτοι αντίστοιχων σχολών.

Δομή / περιεχόμενο: 15 ώρες βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων και 1 δοκιμασία αξιολόγησης

Κόστος: 200,00

📌 Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr από Νοέμβριο του 2021

Σκοπός: η γνωριμία των εκπαιδευομένων με τις πολιτικές υγείας και ψυχικής υγείας, την εφαρμογή τους στο ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας και συγκεκριμένα επαγγελματικά πλαίσια, τα δικαιώματα ασθενών και επαγγελματιών και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας.

Ώστε : να γνωρίσουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων υγείας και ψυχικής υγείας, να μπορούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό πολιτικών υγείας και ψυχικής υγείας και στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και να αναγνωρίζουν και να προασπίζονται τα δικαιώματα των ασθενών και των επαγγελματιών.

ℹ Για περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, επισκεφθείτε το www.tete.kpechios.org

E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 2105731581

Tuesday 19 October - Sunday 31 July

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας

@ 2020 KIDSPROJECT. All rights reserved. Όροι και προϋποθέσεις.